פורטל החינוך עיריית רמת גן
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן העמוד תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

מידע נוסף

 

 

שעות הפעילות החינוכית בגנים:


בימים א'-ה' בין השעות 7:55 – 14:00, ימי ו' בין השעות 7:55 – 12:45

למעוניינים, הגן נפתח ע"י תומכת החינוך בשעה 7:30

 

ימים ראשונים בגני-הילדים

 

שנת הלימודים תפתח ביום ראשון, 1.09.2024, כ"ח באב התשפ"ד, בשעה 8:00 בבוקר.

מנהל/ת הגן תיצור עמכם קשר לפני פתיחת שנת הלימודים באמצעות טלפון או מכתב שיישלח הביתה ובו יפורטו ההנחיות לקראת ההגעה לגן. 

מידע מפורט בכל הקשור לגן יינתן במסגרת אסיפת ההורים הראשונה, ו/או לפי שיקול דעתה של מנהל/ת הגן

ברוב הגנים, אסיפת ההורים הראשונה תתקיים בשבוע הראשון לשנת הלימודים ו/או בהתאם להודעה של מנהל/ת גן.  

שעות הגן בשבוע הראשון בשנת הלימודים הן כלהלן: 

בגני-הילדים לגילאי חובה וטרום חובה יתקיימו הלימודים כסדרם מהיום הראשון: 14:00-8:00. 

בגנים שלומדים בהם ילדים בני 4-3 שעבורם מדובר בשיבוץ לגן חדש, יתקיימו הלימודים כדלהלן: 

 • ביום הראשון לשנת הלימודים: בין השעות 10:00-8:00.  
 • ביום השני לשנת הלימודים: בין השעות 11:00-8:00.  
 • מהיום השלישי והלאה יתנהלו הלימודים כסדרם. 

ילדים שזו להם שנת לימודים שנייה בגן-ילדים לגילאי 4-3 יכולים לשהות בגן מהיום הראשון עד השעה 14:00.  

מעבר לכך, שעות השהייה בימים הראשונים בגן נתונים לשיקול דעת ההורה ובהתאם לקצב הסתגלות הילד בתיאום עם  מנהל/ת הגן. 

תכניות העשרה – תשלומי רשות

בכל גני-הילדים בעיר רמת־גן מתווספים לפעילות השוטפת תכניות שבועיות בתחום החינוך הגופני והריתמוסיקה. 

תכניות רשות אלה מועברות ע"י אנשי מקצוע המתמחים בנושא ולא ע"י הגננת. בשל כך, ההורים משתתפים בעלות תכניות רשות אלה בגנים. 

התשלום  השנתי הנגבה עומד על סך של 537 ₪ (כ-53 ₪ לחודש).

 • בשנת הלימודים תשפ"ה ייתכנו שינויים קלים ביחס לסכומים הנ"ל, בהתאם לעדכונים שיתקבלו ממשרד החינוך.

קיום התכניות בגן של ילדכם מותנה בהסכמת הורי הגן לתשלום רשות זו. במידה ואתם מעוניינים שהתכנית תופעל בגן, אנא שלמו עבור התכנית בסיום תהליך הרישום באמצעות אתר האינטרנט.  

התשלומים ייגבו מתחילת שנת הלימודים. 

 לידיעתכם, התשלום עבור תכניות אלה מסובסד ע"י עיריית רמת־גן המשלימה תקציבים הנדרשים לקיום התכניות.

במידה וההורים לא ישלמו עבור תכניות אלה, הם לא יופעלו בגן.

גן חמ"ד תורני

בגנים הבאים מתקיימת תכנית תורנית מתוגברת, חמישה ימים בשבוע, הכוללת רב-גן. הגנים הם: 96, 108, 141, 144, 145, 171, 172, 178, 179, 180.

הישארות שנה שנייה בגן חובה

הורים הסבורים כי על ילדם להישאר שנה נוספת בגן חובה, מחויבים לפנות  למנהל/ת  ולפסיכולוג הגן לבחינת בקשתם. יש לחתום על טפסים מתאימים שיועברו  לשפ"ח יחד עם המלצה להישארות בגן.

חובה על ההורים לרשום את ילדם לכיתה א'. 

הדלגה לכיתה א'

הקדמת המעבר לבית הספר והכניסה לכיתה א' עבור ילדים בעלי יכולות מעולות ברוב תחומי ההתפתחות שתאריך לידתם הוא לא יאוחר מ-31 במרץ 2019, האמורים להיכנס בשנת הלימודים תשפ"ד לגן חובה. על ההורים לפנות  מנהל/ת מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מאחד בינואר בשנת הלימודים הנוכחית. המנהל/ת תיידע את ההורים בדבר התהליך הנדרש להדלגה לכיתה א'.

פרטים נוספים בשפ"ח בטלפון 03-6780388

חובה על ההורים לרשום לגן חובה את ילדם.  

 

 

 

 

 

הנגשה שמיעתית

הורים לילד עם לקות שמיעה המעוניינים בשיבוץ לגן עם נגישות אקוסטית, יודיעו על כך למח' גני-הילדים ויצרפו תוצאות בדיקת אודיוגרמה עדכנית והמלצת מיח"א.

ילדים עם צרכים רפואיים ייחודיים בחינוך הרגיל (סייעת רפואית)

מדינת ישראל מכירה בזכויותיהם של תלמידים בעלי צרכים רפואיים ייחודיים ללמוד במסגרות חינוכיות רגילות, תוך קבלת סיוע לביצוע טיפולים פולשניים או פעולות למניעת מצבים מסכני חיים. הנושא מוסדר בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות 11/13 "מלווה אישי לתלמיד עם צרכים רפואיים ייחודיים בחינוך הרגיל (סייעת רפואית)". יש להודיע למח' גני-ילדים במועד הרישום אם ילדכם זקוק למלווה אישי (סייעת רפואית)  ודרוש להם ליווי בגן. יש לצרף חוות דעת עדכנית מרופא מקצועי, המפרט את מהות המצב הרפואי ואת הטיפול הנדרש במהלך שעות הלימוד במוסד החינוכי. הסיוע יינתן במקרים הבאים - 

א. קריטריונים לקבלת טיפול פולשני אקטיבי בשגרה, תלמיד הנדרש רק לאחת מהפעולות המפורטות ואינו יכול לבצען

עצמאית, תישקל זכאותו תןך התייחסות לגילו ולדרישה לעצמאותו בטיפול: 
 1. מתן חמצן
 2. שאיבת הפרשות דרך טרכאוסטום
 3. צנתור שלפוחית השתן
 4. הזנה דרך זונדה/גסטרוסטום
 5. ניטור רמת הסוכר והזרקת אינסולין

ב. קריטריונים להשגחת מצבים מסכני חיים מיידי. הזכאות לסיוע תיבדק לאחר קבלת חוות דעת רפואית של רופא מומחה בתחום בלבד. בשל שינויים במצב הרפואי של הילד, חוות הדעת של הרופא צריכה להיות מעודכנת בטווח שלא יעלה על 6 חודשים מיום הגשת הבקשה:

 1. אלרגיה מסכנת חיים למזונות הבאים: חלב, בוטנים, סומסום, אגוזים, שקדים, ביצים ודגים בלבד.
 2. אפילפסיה כללית, אפילפסיה מיוקלונית שלא מאוזנת, מטרת הסיוע היא להשגחה למניעת נפילה.
 3. הפרעת קרישה חמורה עם נטייה לדמם לא מבוקר.
 4. סכנת חיים מפגיעה פיסית, כמו לאחר השתלת קוצב לב.

למען הסר ספק, לא ניתן לספק סיוע במצבים של: קושי או מוגבלות הדורשים עזרה בפעולות שגרה יום יומיות ADL (Activity of daily living) כגון: הלבשה, ניידות, אי שליטה על סוגרים או שימוש בשירותים לרבות החלפת חיתולים, השגחה כללית מהיפגעות או סיוע ותיווך לימודי.

בעת הרישום יש להציג מסמכים רפואיים לצורך שיבוץ מיטבי. בחודש אפריל תיפתח המערכת להגשת הבקשות לסיוע רפואי וייתכן שתדרשו להציג מסמך רפואי עדכני לשנה של תשפ"ד.

לידיעתכם, אישור סייעת רפואית הינו בסמכות משרד החינוך, מנהל הפדגוגי, הפיקוח על הבריאות.

מודעות לאלרגיות

בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה גדולה בשיעור הילדים הסובלים מאלרגיה מסכנת חיים למזון. עיריית רמת-גן נרתמת להעלאת המודעות ולהבטחת סביבה בטוחה לילדים האלרגיים תושבי העיר.

עם פתיחת שנה"ל בוודאי שמתם לב לשלטים שהוצבו בכניסה למוסדות החינוך בהם לומדים תלמידים אלרגיים, ואשר אוסרים על הכנסת מוצרי מזון מסויימים לשטח המוסד החינוכי.

שלטים אלה הוצבו בכדי לאפשר לילדים האלרגיים סביבה לימודית בטוחה ככל שניתן שכן גם חלקיקים מזעריים של מרכיבים אלרגנים עלולים לגרום לתגובות אלרגיות קשות ואף למוות.כדי לאפשר לילדים האלרגיים סביבה בטוחה נדרשת הירתמות והתחשבות של כולנו.

זהו אתגר לא פשוט אבל זו גם הזדמנות להביא לידי ביטוי ערכים של קבלת האחר, עזרה לזולת, התחשבות ואחריות סביבתית. זה כוחה של קהילה.הדבר יפה ונכון לא רק במוסדות החינוך אלא גם במרחבים הציבוריים ובפעילויות שכולנו לוקחים בהם חלק: בגינות המשחקים, באירועי תרבות, בחוגים, בתנועות הנוער, במסיבות וימי הולדת ועוד.

אז מה צריך לעשות? להיות מודעים ולהתחשב. כולנו יכולים להציל חיים!

לנוחיותכם קישורים למידע מפורט בנושא:

-מועדי ההגשה יפורסמו בהמשך.

-מיועד לזכר ונקבה יחד.

 

 

עיריית רמת-גן שומרת לעצמה את הזכות לשינויים. 

טל"ח 

לינקים בפוטרדלג על לינקים בפוטר
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד