פורטל החינוך עיריית רמת גן
בר עליון
דלג על בר עליון
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

אוריינות דיגיטאלית

יעד נוסף אותו מציב משרד החינוך הינו הקניית מיומנויות המאה ה-21 וטכנולוגיית המידע והתקשורת לתלמידי מערכת החינוך בכל רמות הגיל. גם כאן נביא קטע ממסמך משרד החינוך המתאר את הבסיס להקניית אוריינות מחשב ומידע כחלק מהיכולת של הפרט להשתמש במחשב לחקר, ליצירה ולתקשורת אפקטיביים בבית הספר, בבית ובקהילה.  

"מיומנויות המאה ה-21 כוללות ארבעה תחומים: דרכי חשיבה, דרכי עבודה, אמצעי עבודה וחיים בעולמנו. שימוש בטכנולוגיה כשלעצמה אינו מספיק כדי לפתח יכולות אלה. גם לימוד ותרגול של מיומנויות תקשוב כשלעצמן אינם מספיקים כדי להפוך את הלומדים למשתמשים נבונים בכלים העומדים לרשותם. לכן על המורים לתווך למשמעות בלמידה זו ולאפשר יישום של הנלמד להשגת מטרות הלמידה ולצורכיהם האישיים של התלמידים. בנוסף לכך, כדי לפתח שימוש מושכל ותפקודים שכליים גבוהים, על המורים לקיים תהליכי חינוך-הוראה-למידה שיטתיים ועקביים תוך כדי התייחסות למשמעותם ולדרכי יישומם בסביבה החדשנית." 

בהכנת התוכנית למערכת החינוך ברמת גן הסתמכנו על מסמכים מפורטים של משרד החינוך הממליצים על הקניית אוריינות המחשב והמידע משולבת בתהליכי הוראה- למידה- הערכה בתחומי הדעת השונים, תוך למידה ספיראלית כך, שמיומנויות חדשות נלמדות בשנה מסוימת, יחד עם חזרה והטמעה של מיומנויות משנים קודמות. תכנית משרד החינוך מחולקת בהתאם לשני שלבי החינוך: בכיתות א'-ו' מושם דגש על הכרת הכלים השונים והשימוש האפקטיבי בהם. התכנית מפרטת  את המיומנויות הנדרשות בכל שכבת גיל- ראו מסמך אוריינות מחשב ומידע לבתי ספר יסודיים. 

בכיתות ז' – ט' מושם דגש על פיתוח כישורי הכוונה עצמית ללמידה בסביבה מתוקשבת, תוך שימוש אפקטיבי באמצעי תקשוב רלוונטיים, וכן על פיתוח יכולת הפעלת שיקולי דעת לבחירת מידע ולשימוש מושכל בכלים מתוקשבים- ראו מסמך אוריינות מחשב ומידע לחטיבות הביניים.  

הקניית עקרונות השימוש בכלי התקשוב לתלמידי הקדם יסודי  

בנוסף לכך, אנו מתחילים ברמת גן ליישם את התוכנית כבר בגני החובה כחלק מפיתוח מודל פדגוגי חדשני כמודל למידה ארצי. מנהיגות מערך הגנים בעיר, מחלקת גני הילדים בשיתוף עם משרד החינוך, פועלים לפיתוח מודל פדגוגי חדשני בגיל הרך אשר יפעל להרחבה ולהעמקה של מספר עקרונות חינוכיים כדגש ללמידה בגן הילדים: טיפוח הסקרנות והחקר, מתן מקום ודגש על ייחודיות הפרט, והכרה בזכותו של הילד ליזום לבחור ולהשפיע על עולמות התוכן הרלוונטיים עבורו.  

המודל מפותח בשני מישורים מרכזיים:  

  • הגדרת השפה החינוכית ומיקוד עקרונות המודל ליישום והטמעה בגנים ברחבי העיר.  
  • פיתוח הסביבה החינוכית בגן הילדים לתמיכה בעקרונות החינוכיים ולקידום למידה משמעותית של ילדי הגן.  

במסגרת פיתוח הסביבה החינוכית של הגן ישנה חשיבות לחדשנות בציוד והכנסת אמצעים טכנולוגיים בגן (מצלמות מחוברות למחשב, פינות מדע וכו') אשר יזמנו לילדים למידה מסקרנת ורלוונטית למאה ה-21 

במרכז העשייה בגן החובה מוצבת הכנת הילדים בגילאים הרכים לתפקוד בעולם המתוקשב לתוכו הם גדלים. זאת בסיוע כלים ממוחשבים אשר תואמים את התפתחותם ועולמם ומאפשרים להם לממש את הפוטנציאל הגלום בהם.  במהלך עבודתם, בין היתר: 

  1. הילדים ילמדו לחפש מידע בהקשר לתכנים הנלמדים בגן בעזרת מנוע חיפש פשוט בעולם תוכן מוגן ורלוונטי. כך נפתח ונטפח כישורי אוריינות מידע ומיומנויות חשיבה הנדרשות לשליפת המידע. ואת הסקרנות אינטלקטואלית ועקביות בחתירה לפתרון בעיה. כך גם נפתח ונקדם יכולת להשתמש בשפה מילולית כתובה ודבורה ובשפת סמלים גרפיים. 
  2. הילדים יכתבו במעבד תמלילים המותאם לילדים צעירים. ובכך נשיג קידום אוריינות לשפה הכתובה: הכרת כללי כתיבה בסיסיים (רווח בין מילים, סימני פיסוק).

    הבנת המטרות והשימושים השונים של הכתיבה: לצרכים אישיים (רישום כדי לזכור, מסמך אישי), לצרכים בין-אישיים (העברת הודעה, הזמנה) ולצרכי ציבור (כגון: שילוט וכרזה). וכמובן גם את קידום השליטה באלף-בית תוך שימוש במקלדת הוירטואלית ורגילה.
  3. הילדים יאספו ויעבדו מידע כמותי באמצעות "גיליון אלקטרוני" המותאם לחיי הגן. הפעילות מאפשרת לילד לעקוב אחר אירועים ותופעות מחיי היום-יום שלו, לאסוף נתונים, לסכם אותם ולהסיק מהם מסקנות. כך ירכוש הילד כלים להתבוננות מושכלת בסביבתו תוך חיזוק היכולת של הילד למנות, למדוד ולסכם. בנוסף, הכרות ראשונית ואינטואיטיבית של מושגים מתחום הסטטיסטיקה (“שכיח”, “מגמה” וכדומה). פיתוח היכולת להעלות השערה ולבדוק אותה על סמך נתונים שנאספו. הכרת הטבלה ככלי לאיסוף ולארגון של נתונים. הכרת דרכים שונות לייצוג גראפי של נתונים.
  4. הילדים ישלחו דואר אלקטרוני בצורה פשוטה ומבוקרת באמצעות תוכנת מיל פשוטה שתאפשר לילדים לתקשר בכתב עם חבריהם לכיתה, עם הגננת/המחנכת ועם הוריהם. פעילות זאת מחנכת לקיום תקשורת לא מילולית ומפתח את היכולת להשתמש בשפה הכתובה ותאפשר: לחשוף את הילדים למטרות של תקשורת בכתב וכיצד משתמשים בתקשורת זו, ללמד את הכללים הנדרשים לקיום תקשורת: רישום כתובת (נמען) ושם השולח (מוען), לעזור לילד ברכישת ראשית הכתיבה - הכרת כללי כתיבה בסיסיים (הצורך ברווח בין מילים, סימני פיסוק וכיוצא באלה). בנוסף גם תסייע הפעילות להקנות הרגלים והתנהגות חברתית: להקנות מנהגים כגון משלוח ברכות ואיחולים בחגים ובימי הולדת ואיחולי החלמה כמו גם עדכון בנושאים לימודיים וחברתיים לילדים שנעדרו מהכיתה.
  5. הילדים ידעו לצלם תמונות ולראות את המידע החזותי אותו יצרו במחשב. זאת תוך שליטה במאפיינים הבסיסיים של עיבוד והצגת תמונות. 

להשגת מטרות אלו נמשיך להשתמש בסביבת "גוגלה" הכוללת כלים ממוחשבים ועולמות ידע לגיל הרך. הסביבה פותחה בישראל ומותאמת פדגוגית וטכנולוגית לגנים בישראל. ישנן שתי אפשרויות רכישה אחת לגן, הנותנת לכל ילד שם משתמש וכניסה פשוטה (דרך תמונה) לסביבת העבודה ממחשבי הגן. אפשרות הרכישה השנייה כוללת גם את בתי הילדים. שם באמצעות סיסמא הילד והוריו יכולים להיכנס לסביבת העבודה ולהשתמש בכלים. תוצרי העבודה נשמרים בשרתי חברת "גוגלה" ויכולים להישלף מכל מקום (מהבית, מהגן או מכל מקום אחר). אנו ממליצים שבכל גן "גוגלה" תהיה סביבת העבודה הבסיסית וככל שניתן לחתור לכך שיתאפשר שימוש גם מהבתים.   

השימוש בתוכנה ייעודית לגנים אינה מספיקה כיום, תהליך ארגון הקבצים ושמירתם על שולחן העבודה אינו פשוט ואינו מתאים ליכולות ילדי הגן אשר מרביתם אינם יודעים לקרוא. מערכת אבטחת המידע המותקנת בגנים, והעובדה כי בכל גן יהיה יותר ממחשב אחד מקשה עוד יותר על ארגון הקבצים. בגלל סיבות אלו מתקשים ילדים לעבוד ישירות אל מול המחשב, לשמור ולאחר מכן למצוא את עבודותיהם במחשב הגן. גם השימוש בכלי OFFICE  מעולם המבוגרים אינו מתאים לילדי הגן. לכאורה היה ניתן לוותר על כלים אלו ולהשתמש רק בסביבת העבודה המותאמת לילדים, אולם, אנו סבורים כי יש חשיבות בקיומם של כלים אלו כבר במחשבי הגן. זאת כדי להקל את מעברם של התלמידים לסביבות העבודה של המבוגרים בבית הספר היסודי ובבית. בנוסף, חלק מהפעילויות שהגננת תיצור (למשל דפי עבודה לחגים) יהיו על מסמכים רגילים. לכן אנו ממליצים כי על כל מחשב בגן תופיע גרסת OFFICE וכלי העזר של מערכת החלונות. יש להקפיד על כך שבכל המחשבים בגן תותקן אותה מערכת הפעלה וגרסה של OFFICE (זאת למרות מהמחשביים לא תמיד יהיו באותו גיל). אין להניח כי הגננת ו/או הילדים יוכלו לפתור את בעיות האי-תאימות שייווצרו במידה ותאימות זאת לא תתבצע.  

מעבר לתוכנית היסוד של הקניית עקרונות השימוש בכלי מידע בסיסיים אשר יתקיים בכל הגנים, מומלץ לעודד קידום תהליכי היצירה בגן באמצעות כלים דיגיטאליים נוספים. הגנים יצוידו במצלמה דיגיטאלית, ותכנית פעולה לגננת לשימוש בגנים הדיגיטליים ליצירה. תכנית זאת תכלול דוגמאות רבות להפעלות וליצירה באמצעות כלים אלו. 

על פי שיקול דעתה של הגננת תוך היוועצות עם הפיקוח, ניתן להשתמש בגן בסביבות תוכן איכותיות כגון "הסוד של מאיה", "ניצני חשבון", ספרים דיגיטאליים ועוד. 

לינקים בפוטר
דלג על לינקים בפוטר
nagish
עבור לתוכן העמוד