פורטל החינוך עיריית רמת גן
בר עליון
דלג על בר עליון
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

מערך תמיכה ייחודי לתלמידי ASD בחטיבה העליונה – לקות תקשורתית

מערך התמיכה נבנה במתי"א ר"ג במהלך השנתיים האחרונות, בשיתוף: המפקחת הארצית על האוטיזם, המפקחת הארצית על קידום נוער, מנהלת מתי"א ר"ג, מפקחת חנ"מ ר"ג, מנהלת מחלקת הפרט בר"ג, מנהל היחידה לקידום נוער וציוותו ומומחית תחום אוטיזם במתי"א ר"ג.  

התמיכה ניתנת ביחידה לקידום נוער –  היל"ה, לתלמידי החטיבה העליונה, המאובחנים על הרצף התקשורתי בתפקוד גבוה, עם קשיי השתלבות במערכת החינוך הפורמאלית. 

בשל מורכבות הלקות, תלמידים אלה זקוקים להיערכות ייחודית, כדי לקבל מענה לצורכיהם המיוחדים. 

אופי הפעילות הוא עבודה אישית בקבוצות קטנות, שימת דגש על הפרט במרכז, מתן מענה טיפולי והשכלתי מותאם ליכולותיו האישיות של התלמיד, בשאיפה לקידום שילובם של תלמידים אלה במערכת החינוך ובקהילה.

  • הצעת טיוטה להקמת מסגרת ייחודית לתלמידים בחט"ב – מפקחת ארצית  
  • קיום מפגשי וועדת הגוי בהשתתפות נציגי חינוך, פיקוח ורשות מקומית  
  • גיבוש נייר עמדה לגבי אופן הפעלת התוכנית בשיתוף היחידה לקידום נוער - מרכז היל"ה  
  • מינוי רכזת לתכנית מטעם מתי"א רמת גן 
  • שיחות עם הורים ומתן הסכמתם להשתתפות התלמיד בתכנית 
  • ליווי והדרכת הצוות החינוכי-טיפולי שיעבוד עם התלמידים 
  • בניית תכניות אישיות מותאמות לתלמידים עפ"י עקרונות נייר העמדה 

הציר המארגן –  טיפוח תחושת מסוגלות ויכולת השתלבות בקהילה. 

מתקיים שיתוף פעולה, בהיבט המערכתי ובהיבט הפדגוגי, בין רכזת התוכנית (מתי"א) לבין צוות ניהול והדרכה של היחידה לקידום נוער הילה, לצורך תיאום, הדרכה, בניית תוכניות, חלוקת משאבים לפי צורכי התלמידים, ליווי ותמיכה מקצועית, יישום והערכה וניהול קשר עם המשפחות. 

התכניות האישיות כוללות התייחסות ל: 

 
לינקים בפוטר
דלג על לינקים בפוטר
nagish
עבור לתוכן העמוד