פורטל החינוך עיריית רמת גן
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן העמוד תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

בית מתי"א - מרכז תמיכה יישובי אזורי

 

רחוב בנימין 22, רמת-גן
03-6139975
03-6120689

matya.ramatgan@matya365.org.il

למעבר לאתר מתי"א רמת-גן לחץ כאן

מתי"א הוא גוף מטעם משרד החינוך, אחראי על תכנית השילוב וההכלה לתלמידים עם צרכים חינוכיים מיוחדים בפיקוח החינוך המיוחד בכל רשות מקומית.

השילוב, על היבטיו השונים, חברתי, לימודי רגשי והתנהגותי, הוא המוביל בעשייה במתי"א. גישת השילוב מאמינה שילד החי בסביבתו הטבעית ומקבל מענה לצרכיו המיוחדים, יגדל לבוגר בעל תחושת מסוגלות ודימוי עצמי חיובי. מימוש היכולות והוצאתן מן הכוח אל הפועל, יגביר מוטיבציה להמשיך, להשקיע מאמץ ולתפקד כאדם עצמאי ואחראי.

מתי"א רמת-גן

מתי"א רמת-גן, פיתח תשתית תמיכה הנותנת שירות לתלמידי 28 בתי-ספר יסודיים (ממלכתיים וממלכתיים-דתיים) ולכל גני הילדים בעיר ובכללם גני החינוך המיוחד באפיון עיכוב התפתחותי ותקשורתי וכן כיתות קטנות בבתי הספר הרגילים באפיון לקויי למידה ותקשורתיים. התמיכה ניתנת לכל ילד הזכאי לשירותי חינוך מיוחדים מתוקף וועדות מתוקף התיקון ה 11 לחוק החינוך המיוחד.

קיימים שני סוגים של וועדות:

ועדה רב מקצועית

השירות ניתן לאחר קביעת זכאות בוועדות הרב מקצועיות בבתי-הספר ובמתי"א (לילדי הגן). התלמידים, כולל ילדי הגן, מוגדרים כבעלי צרכים מיוחדים וזכאים לתמיכה מסל המוסד החינוכי. בגן, המענים הם גננת שילוב או גן משולב, בבתי הספר המענים הם מורה להוראה מותאמת, ומענים נוספים בהחלטה בית-ספרית.

·         מידע נוסף ניתן למצוא באתר מתי"א ר"ג

ועדת זכאות ואפיון

השירות ניתן לאחר קביעת זכאות מתוקף חוק בוועדת זכאות ואפיון, מתן הזכאות לתלמיד.ה מאפשר להורים לקבל החלטה לגבי מימוש הזכאות: שילוב בגן רגיל או כיתה רגילה עם סל אישי (לפילוח הסל מתקיימת ועדת פילוח תמיכות), גן או כיתת חנ"מ (גן עיכוב התפתחותי או גן תקשורת לילדים עם מוגבלות תקשורתית, כיתה לתלמידים עם לקויות למידה או כיתה לילדים עם מוגבלות תקשורתית), או בחירה של בית ספר לחינוך מיוחד עפ"י מוגבלות התלמיד

·         מידע נוסף ניתן למצוא באתר מתי"א ר"ג

מתי"א במארג החינוכי-טיפולי ברמת-גן :

אמונה בעקרונות תפיסה מערכתית עירונית המשלבת עבודה משותפת: משרד החינוך, רשות מקומית ושרות פסיכולוגי ורווחה

הטמעת תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד בכל מסגרות החינוך הרגילות והמיוחדות.

הובלת מערכת החינוך בעיר באיתור, בטיפול ובקידום תלמידים עם צרכים מיוחדים.

מתן תמיכה, יעוץ וסיוע מקצועי לגורמי החינוך ולהורים השותפים לעשייה החינוכית.

פיתוח יוזמות חינוכיות התואמות את צורכי הקהילה בחינוך המיוחד ובשילוב.

הכשרת צוותים חינוכיים וטיפוליים באמצעות השתלמויות והדרכה ומקור ידע מקצועי.

מתן הזדמנות שווה לכל תלמיד, תוך הנגשה מותאמת לצרכיו המיוחדים.

תמיכה בתלמידים עם צרכים מיוחדים, תוך עידוד, אהבה, מקצועיות ואמונה ביכולתם.

הובלת שינוי בהתייחסות הקהילה לתלמידים עם צרכים מיוחדים – הכרה, קבלה והכלה.

תמיכות ומענים למסגרות החינוכיות:

מערך מומחיות תחום מוגבלות עפ"י אפיון ושכיחות המוגבלות: מומחיות התחום נותנות הדרכה מקצועית לצוות המשלב (מנהלת גן/מחנכת כאחראית השילוב, סייעת, ושאר הצוות) ליצירת שילוב מיטבי.

מערך מדריכות בית ספריות וכיתות חינוך מיוחד: כל בית-ספר מלווה על-ידי מדריכה מטעם המתי"א בכל הנושאים הקשורים לעבודת המתי"א בתוך בית-הספר, ובכללן כיתות החינוך המיוחד בהן ניתנת הדרכה למחנכת הכיתה וצוות הכיתה.

מערך רכזות: רכזות מקצועות הבריאות (קלינאיות תקשורת, מרפאות בעיסוק, פיזיותרפיסטיות ומטפלות באומנות), רכזת קדם יסודי האחראית על גני החינוך המיוחד בעיר, רכזת צוות מנתחות התנהגות, רכזת צוות CBT, רכזת סל אישי, רכזת הנגשה, הצטיידות ותקשוב.
תפקיד הרכזות הינו לווי והנחיית הצוותים המקצועיים עליהם הן אחראיות.

המרכז הטיפולי-חינוכי: פועל בבית מתי"א בשעות אחה"צ, במרכז ניתנים מענים בתחום ההוראה והטיפול לילדי גן להם סל אישי מתוקף ועדת זכאות ואפיון.

מכינה: המכינה הינה פרויקט משותף רב שנים של המתי"א והרשות המקומית. המכינה נותנת מענה לתלמידים שעברו ועדה רב מקצועית בבית הספר ונמצאים בפער לימודי משמעותי מבני גילם. מכל בית ספר נבחרים חמישה תלמידים שנמצאו מתאימים. במכינה לומדים תלמידי כיתה ז' מיד לאחר חופשת הפסח ומסיימים את התהליך לפני חופשת הפסח בכיתה ח'. בעיר קיימות שתי מכינות: מכינה התנהגותית, ומכינה לימודית. הלימודים מתקיימים בשני מוקדים: בצפון העיר בבית מתי"א, בדרום העיר במתנ"ס רמת שקמה.

אודות המתי"א

ועדות ונהלים

הכלה והשתלבות בחינוך הרגיל

מסגרות מיוחדות

נגישות והנגשה פרטנית

לינקים בפוטרדלג על לינקים בפוטר
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד