פורטל החינוך עיריית רמת גן
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן העמוד תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

הדרכות ותרגולים

הדרכת "חפץ חשוד"

 1. כיתות א – ד יתודרכו ע"י המחנכים בחודשים הראשונים לשנה"ל, עפ"י מערך שיעור של משרד החינוך - סה"כ 45 דקות לכל כיתה.

 2. כיתות ה – ו   יתודרכו ע"י הקב"טים. החל מחודש נובמבר יתואם מועד עם כל ביה"ס -   סה"כ 45 דקות לכל כיתה.

 3. כיתות י יתודרכו ע"י חבלן משטרה, מועד יתואם עם כל בי"ס. סה"כ - 45 דקות לכל   כיתה.

הדרכה לעב"טים ורכזי בטיחות

במהלך חודש אוגוסט תבוצע השתלמות עב"טים בנושאי ביטחון ובטיחות במרכז פסג"ה משעה 08:30 עד 16:00. (עב"ט שלא יבצע את ההשתלמות לא יאושר לעבוד כעב"ט).

הדרכה ואימוני נשק

השנה, כבכל שנה, יבוצעו מטווחים למורים/עובדים שמחזיקים בנשק. המטווחים יבוצעו בחודשים פברואר ומרץ 2010, מועדים מדויקים ומקום המטווח –   יימסרו בנפרד.

תרגילים

השנה יבוצעו בכל בתי הספר 4 תרגילים כמפורט להלן:

 1. תרגיל ירידה למקלטים יתבצע בתחילת שנה"ל במועד שייקבע ע"י כל בי"ס בתיאום עם הקב"ט.

 2. "תרגיל פינוי" פתע המדמה התמודדות המוסד בעת גילוי "חפץ חשוד" או כל אירוע פח"ע אחר. התרגיל יתואם ע"י מנהל כל ביה"ס עם הקב"ט האזורי ויבוצע לפני התרגיל הארצי.

 3. תרגיל רעידת אדמה ובהמשכו תרגיל פינוי

 4. תרגיל ארצי למוסדות חינוך לשנה"ל תש"ע בתאריך 18.2.2010. לו"ז יופץ בהמשך השנה.

כנסים והשתלמויות

כנסים והשתלמויות למנהלים, עב"טים, גננות ושרתים בנושאי אבטחה, ביטחון ובטיחות יתקיימו במהלך חודש אוגוסט לפני פתיחת שנת הלימודים תש"ע.

ביקורת ואחזקת ציוד

 1. מערכות המצוקה – לקראת פתיחת שנת הלימודים ובמהלכה תתבצע בדיקה של כל מערכות המצוקה בכל מוסדות החינוך (ע"י חברת מוטורולה).

 2. ציוד כיבוי אש – עד תחילת שנת הלימודים תתבצע בדיקה של כל הציוד לכיבוי אש בכל מוסדות החינוך, זאת בנוסף לביקורת ולטיפול השנתי של ציוד הכיבוי שמתבצע כל שנה בכל בית ספר. (בהתאם לתאריכי הרענון)

 3. סקר מוסדות חינוך – סקר מוסדות חינוך יבוצע בשבוע האחרון לפני תחילת שנת הלימודים, ובו ייבדקו כל מרכיבי הביטחון והבטיחות.

ביקורות

הקב"טים יבצעו ביקורות שוטפות במוסדות החינוך לגבי הנושאים הבאים: אבטחה, גידור, שערים, ציוד כיבוי אש, ציוד עזרה ראשונה, מערכות מצוקה, מערכות כריזה, מערכות אזעקה, מקלטים ומפגעים בטיחותיים.

טיולים

 1. יש לסכם את תכנית הטיולים החודשית ולהעבירה לקב"ט בכתב לא יאוחר מסוף החודש שקדם לו.

 2. הנחיות והוראות הקשורות לטיולים - ראה חוזר מנכ"ל ס"א 5 (ב) "נוהלי ביטחון בבתי הספר" מינואר 2001 וחוזר מנכ"ל סב/6 (ב) "הבטחת הבטיחות במוסדות החינוך" מפברואר 2002.

 3. יש להקפיד על כך שתיאום הטיול מתבצע לפי הנוהל, דרך הלשכה לתיאום טיולים טל':026223360. יש לוודא שהעתק מאושר של "טופס תיאום טיולים" יימצא בידי מנהל ביה"ס. יש להקפיד על כך שאין כל חריגה/סטייה כלשהי בין הביצוע בפועל למפורט בטופס המאושר.

אירועים ופעילות חוץ בית ספרית

יש להודיע לקב"ט חודש מראש על קיום אירועים של ביה"ס לפי הפירוט הבא:

 1. אירועים המתקיימים מחוץ לשעות הלימודים.

 2. אירועים המתקיימים בחצר ביה"ס (בשעות הלימודים).

 3. אירועים המתקיימים מחוץ לשטח ביה"ס (בשעות הלימודים או מחוץ לשעות הלימודים).

 4. שימוש במתקנים מתנפחים או בכל מתקן אחר הדורש הוראות שימוש ובטיחות.

הכנות לשעת חירום

 1. ההוראות וההנחיות המחייבות בנושא "שעת חירום" מפורטות בחוזר מנכ"ל ס"ד/7 (ב) "נוהלי שעת חירום במערכת החינוך" ממרץ 2004.

 2. צוותי כיבוי אש: השתלמות לצוותי כיבוי אש של בתי-הספר תתקיים בתחנת "כיבוי אש ר"ג" בחודש נובמבר 2009. לו"ז מפורט יפורסם בתחילת שנה"ל.

 3. צוותי עזרה ראשונה: מע"רים – יעברו קורסים ורענונים בהתאם לצורך. צוות עזרה ראשונה (תלמידים) יעברו השתלמות בכל בי"ס לקראת התרגיל הארצי – באחריות מנהלי בתי הספר.

 4. "תיק ביטחון מוסדי": יש לעדכן את "תיק ביטחון מוסדי" עד סוף חודש אוקטובר 2009 כולל התקנה ועדכון נתונים בתיק ממוחשב במערכת מנב"ס.  

 5. הדרכת מאלש"חיות (מדריכות אוכלוסיה לשעת חירום): ההדרכות יבוצעו במהלך השנה לכיתות ה – ו בבתי הספר היסודיים ע"י מאלש"חיות של פיקוד העורף, סה"כ 5 שעות לכיתה. תיאום ההדרכות יבוצע ישירות ע"י פיקוד העורף עם כל ביה"ס.

לינקים בפוטרדלג על לינקים בפוטר
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד