פורטל החינוך עיריית רמת גן
בר עליון
דלג על בר עליון
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

מחלקת בטחון

ההוראות וההנחיות המחייבות בנושא ביטחון מפורטות בחוזר מנכ"ל   ס"ו /3 (ב) "נוהלי ביטחון בבתי-ספר" מנובמבר 2005   ו"נוהלי שע"ח" סד /7 (ב) ממרץ 2004 .

  • האחריות הכוללת על הביטחון במוסד החינוכי ובפעילות החוץ בית ספרית היא על מנהל בית הספר. מנהל בית הספר נושא באחריות לביצוע הנחיות הביטחון כפי שתועברנה אליו על ידי משטרת ישראל, באמצעות קצין הביטחון   למוסדות   החינוך או קב"ט מחוזי. מנהל בית הספר ימנה עוזר לביטחון ולשעת חירום- עב"ט. העב"ט ישמש עוזר למנהל וירכז את נושאי הביטחון, הבטיחות   ושעת חירום במוסד החינוכי.

  • אבטחת מוסדות החינוך תתבסס על אבטחה חמושה צמודה וכן על סיורים   ממונעים של ניידות המשטרה במסגרת ניידות סיור, וניידות סיור גנ"י (לפי אזורים צפון ודרום).

עובדי המחלקה

בטיחות

הדרכות ותרגולים

לינקים בפוטר
דלג על לינקים בפוטר
nagish
עבור לתוכן העמוד