פורטל החינוך עיריית רמת גן
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן העמוד תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

יעדים

  • בניית תכנית אסטרטגית למערכת החינוך בהלימה לחזון החינוך בעיר ובזיקה לתכנית האב העירונית ולמדיניות משרד החינוך.
  • תכלול והובלה של תהליך גיבוש תכנית העבודה השנתית של האגף וסיוע מקצועי למחלקות לבניית תכניות העבודה.
  • ניתוח של נתוני הישגים מערכתיים כגון תוצאות מבחני הבגרות ותוצאות מבחני המיצ"ב.
  • ביצוע בקרה ומשוב על השגת יעדי האגף בטווח החצי שנתי, שנתי ורב שנתי.
  • איסוף וניתוח נתונים בנושאים הנמצאים במוקד של חשיבה וקבלת החלטות ברמת האגף.
  • תמיכה בהקמת מערכת מידע אגפית: תיק תלמיד, תיק מוסד, מידע ניהולי.
  • בקרה והערכה על תכניות חינוכיות תוספתיות המתוקצבות ע"י העיריה.
  • הערכה מעצבת ליוזמות ותוכניות חדשות בשלב הפיילוט.
לינקים בפוטרדלג על לינקים בפוטר
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד