פורטל החינוך עיריית רמת גן
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן העמוד תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

ועדות ערר

ועדת הערר (המחוזית) דנה בערעור על החלטת ועדת ההשמה (לפי סעיפים 12-13 לחוק החינוך המיוחד).

תכלית הדיונים המתקיימים בוועדה זו היא לקבל החלטות חינוכיות מיטביות ומשמעותיות בעניינם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. לפיכך הדיונים חייבים להיות מושתתים על עקרונות הומניסטיים תוך קיום דיון הוגן, אחראי ומכבד, הדוגל בשיתוף ההורים והתלמיד ומאפשר להם להשמיע את עמדתם ולהציג את רצונם ואת תפיסתם לגבי המענה ההולם את צורכי התלמיד כדי שתקודם איכות חייו.

סמכות הוועדה:

ועדת הערר מוסמכת לדון בערר של ההורים על החלטת ועדת ההשמה שהתקיימה ברשות המקומית ולקבל החלטה על פי אחת מהאפשרויות האלה:

 1. קבלת הערר ושינוי החלטת ועדת ההשמה
 2. החזרת העניין לוועדת ההשמה לדיון נוסף, עם הוראות או בלעדיהן
 3. דחיית הערר (והשארת ההחלטה של ועדת ההשמה על כנה).

החלטת ועדת הערר היא סופית.

הרכב הוועדה:

 1. מנהל מחוז של משרד החינוך התרבות והספורט או נציגו - יו"ר
 2. פסיכולוג חינוכי מחוזי של משרד החינוך התרבות והספורט
 3. מפקח לחינוך מיוחד
 4. עובד סוציאלי מתוך רשימה שיקבע שר העבודה והרווחה
 5. רופא מומחה מתוך רשימה שיקבע שר הבריאות
 6. הורה לילד בעל צרכים מיוחדים שיקבע השר מתוך רשימה שיגישו לו ארגוני הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך
 7. נציג של ארגון ציבורי

מועדי ההפניה וההתכנסות של ועדות הערר:

 1. את הבקשה לערר יש להגיש תוך 21 יום מיום קבלת ההחלטה מוועדת ההשמה ברשות המקומית.
 2. יו"ר ועדת הערר יוודא שדיוני ועדת הערר על החלטות ועדות השמה שהתקבלו עד 31 במאי מדי שנה יסתיימו עד 31 ביולי באותה שנה.
 3. יו"ר הוועדה יקבע את המועד לכינוס הוועדה בטווח זמן של שבועיים לכל היותר ממועד הגשת הערר.

תהליך ההפניה לוועדת הערר ושלביו:

הורה, תלמיד או נציג של ארגון ציבורי המבקש לערער על החלטת ועדת השמה בפני ועדת ערר יגיש את בקשתו בכתב ליו"ר ועדת הערר.

הבקשה תכלול את הפרטים האלה:

 1. שם התלמיד ומספר תעודת הזהות שלו
 2. המסגרת החינוכית שממנה הופנה התלמיד לוועדת ההשמה
 3. העתק של הודעת ההחלטה של ועדת ההשמה, כפי שנמסרה לו
 4. נימוקי הערר, בצירוף כל האבחונים והמסמכים שיש בידי העורר
 • יו"ר ועדת הערר יודיע לרשות המקומית ולמסגרת החינוכית שהתלמיד לומד בה שהתקבלה פנייה לדיון בוועדת הערר, בציון תאריך הפנייה. העתק של ההודעה יישלח לגורם המערער.
 • יו"ר ועדת הערר יפנה אל יו"ר ועדת ההשמה לקבלת המסמכים שהובאו לפני ועדת ההשמה, הפרטיכול וסיכום ההחלטה. במידת הצורך הוא יפנה גם אל מנהל המסגרת החינוכית לקבלת דוח חינוכי מעודכן אודות התלמיד. יו"ר ועדת ההשמה ומנהל המסגרת החינוכית יעבירו את המסמכים המתבקשים אל יו"ר ועדת הערר בתוך שבעה ימים ממועד הפנייה של יו"ר ועדת הערר.
לינקים בפוטרדלג על לינקים בפוטר
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד