פורטל החינוך עיריית רמת גן
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן העמוד תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

ועדות השמה

ועדת ההשמה (ברשות המקומית) דנה בזכאותו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים לחינוך מיוחד ולהשמה ברצף המסגרות החינוכיות הקיים (לפי סעיפים 5-11 לחוק החינוך המיוחד). סעיף 20 בחוק החינוך המיוחד קובע שוועדת ההשמה תשמש גם כוועדת ערר על החלטת ועדת השילוב המוסדית.

תכלית הדיונים המתקיימים בוועדה זו היא לקבל החלטות חינוכיות מיטביות ומשמעותיות בעניינם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. לפיכך הדיונים חייבים להיות מושתתים על עקרונות הומניסטיים תוך קיום דיון הוגן, אחראי ומכבד, הדוגל בשיתוף ההורים והתלמיד ומאפשר להם להשמיע את עמדתם ולהציג את רצונם ואת תפיסתם לגבי המענה ההולם את צורכי התלמיד כדי שתקודם איכות חייו. 

יש להיוועץ עם ועדות השילוב הבית ספריות בטרם הבאתו של תלמיד לוועדה.

בית הספר המפנה תלמיד לוועדת השמה יפעל על-פי הנהלים הנדרשים ע"י משרד החינוך:

 1. יש למלא שאלון להפניית תלמיד ולהחתים את ההורה, את מפקח ביה"ס ואת מנהל ביה"ס.
 2. את השאלון יש למסור ליו"ר ועדת השמה שלושה שבועות לפני מועד הוועדה. טופס שלא יוגש בזמן – לא תתקיים לגביו ועדת השמה.
 3. על התלמיד לעבור אבחון פסיכולוגי, המותנה בהסכמת ההורים. ניתן לקבל חוברת הסבר במשרד החינוך או במחלקה לטיפול בפרט באגף החינוך.
 4. חובה להסביר להורה את התהליך והמשמעות של ועדת ההשמה.
 5. זכותו של ההורה לקבל  את כל החומר המוגש לוועדת השמה (העתק משאלון להפניית התלמיד וסיכום אבחון פסיכולוגי).
 6. מועדי ועדות השמה יועברו לבתי הספר וייקבעו מראש.
 7. הדיון בוועדה יתקיים בנוכחות ההורים וחברי הועדה. ההחלטה מתקבלת ללא נוכחות  ההורים.
 8. הזמנת תלמידים להיות נוכחים בוועדה מותנית בהסכמת הורים ובהכנתם בתהליך מתאים.
 9. תלמידי כיתות ז-ח יהיו נוכחים בוועדת ההשמה.
 10. במקרה של הורה המבקש דיון בוועדת השמה ביוזמתו – על בית הספר לפעול בהתאם לנוהל ההגשה לוועדת השמה.
 11. ועדות ההשמה לילדי גן והעולים לכיתה א מתקיימות עד ל- 30.05.13.
 12. ועדות השמה לילדי ביה"ס מתקיימות עד לתאריך 15.05.13.
 13. ועדת ההשמה משמשת גם כערכאה לערעור על ועדת השילוב הבית ספרית.

 

 

 

 

לינקים בפוטרדלג על לינקים בפוטר
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד