פורטל החינוך עיריית רמת גן
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן העמוד תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

דרכי עבודה

עבודת הקב”ס:

כל אחת מהקב"סיות מופקדת על אחד מבין הנושאים המקצועיים הבאים: חינוך רגיל, חינוך מיוחד (ברמת גן ומחוץ לעיר), תלמידי היל"ה, חינוך ממ"ד וחרדי, דיווח מצבת תלמידים למשרד החינוך, ועדת החלטה ברווחה ותלמידי חוץ  בחינוך הרגיל.  בנוסף לכך פועלות הקב"סיות בגני ילדים, בבתי ספר יסודיים ובתי ספר על יסודיים  על פי שיקול דעתה של מנהלת המחלקה ובחלוקה לפי אזורים.

עבודת הקב”ס נחלקת לשלושה שלבי עבודה מרכזיים:

  • שלב איתור התלמידים – איסוף מידע לגבי התלמיד.
  • שלב הטיפול בתלמידים – איתור דרכי טיפול מתאימות, איתור גוף מתאים לטיפול. 
  • שלב המעקב והדיווח אחר הטיפול בכל תלמיד.

שלב האיתור:

הקב”סית תענה לפניות מגוונות שנקלטו ממקורות שונים: המוסד החינוכי, משפחת התלמיד או התלמיד עצמו, גורם מקצועי כלשהו וכל גורם רלוונטי אחר.

עם קבלת הפנייה באחריות הקב"סית לפתוח תיק תלמיד ולאסוף מידע לגבי התלמיד הרלוונטי. איסוף המידע יעשה דרך הצינורות הבאים: בית הספר, רשויות רלוונטיות וראיון או ביקור בית שנערך עם התלמיד ו\או משפחתו.  המידע שנאסף ישמר בתיק התלמיד.

שלב הטיפול:

באחריות הקב"סית להחליט על אופן הטיפול המתאים לתלמיד וזאת לאור המידע שאספה אודות התלמיד. במקרה הצורך תתייעץ הקב"סית עם מנהלת המחלקה ו\או עם גורמים מקצועיים רלוונטיים אחרים.

הטיפול בפניה יכול להיות קצר מועד ויכול להיות ארוך טווח. כמו כן הטיפול יכול להיעשות ישירות אל מול התלמיד או באופן עקיף כייעוץ לגורמים שונים המטפלים בתלמיד (ייעוץ ליועצת בית ספר וכדומה).

באופן כללי ישנם מספר דרכי טיפול האופייניות לכל סוגי הטיפולים:  באחריות הקב"סית לנהל תקשורת שוטפת עם התלמיד, הוריו והצוות הפדגוגי של בית הספר, וזאת על פי הצורך. במסגרת זו, באחריותה ליזום שיחות בירורו והבהרה עם הגורמים המוזכרים, ביקורי בית, ראיונות וכדומה.

טיפול בתלמידים הנמצאים בתהליך של נשירה:

באחריותה של הקב"סית לדאוג למתן כלים נוספים אשר ימנעו את נשירתו של התלמיד.

במקרה הצורך תפנה הקב"סית את התלמיד לגורמים טיפוליים אחרים.

באגף החינוך תתכנס ועדת התמדה פעמיים בשנה לשם דיון בתלמידים בעלי הישגים לימודיים נמוכים ו/או בעלי בעיות התנהגות או אי ביקור סדיר.  בועדה ישתתפו צוות אגף החינוך וצוות ביה"ס. צוות אגף החינוך כולל את מנהלת המחלקה לטיפול בפרט, מנהלת המחלקה לחינוך על יסודי, מפקחת החינוך העל יסודי, קב"סית ביה"ס. צוות ביה"ס כולל את מנהל ביה"ס, יועצת בית הספר, מנהלת שכבה. ועדת התמדה מהווה לחץ נוסף למעקב וטיפול ולמניעת נשירה.

לאחר מיצוי כל האפשרויות, תפנה הקב"סית משאבים למציאת מסגרת לימודית אחרת הולמת.

טיפול בנוער מנותק:

  • באחריות הקב"סית לסייע לתלמיד למצוא מסגרת לימודית מקצועית מתאימה.
  • להפנותו לרשויות לשם מציאת מקום עבודה.
  • לבצע מעקב אחר השתלבותו במסגרת הלימודים החדשה.
לינקים בפוטרדלג על לינקים בפוטר
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד