פורטל החינוך עיריית רמת גן
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן העמוד תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

נהלי רישום

נהלי רישום ושיבוץ לכיתות א' בשנת הלימודים תשפ"ה

ילדים אשר נולדו בין התאריכים י"ד בטבת תשע"ח 1.1.2018  – כ"ג בטבת תשע"ט 31.12.2018, חייבים ברישום לכיתה א'

בבתיה"ס הממלכתיים, הממלכתיים–דתיים והמוכרים שאינם רשמיים בהתאם לחוק חינוך חובה.

מועדי הרישום: 

 

 
מיום חמישי א' בשבט תשפ"ד (11 בינואר 2024) עד יום רביעי כ"א בשבט תשפ"ד (31 ינואר 2024).

הנכם מתבקשים להקפיד על ביצוע הרישום במהלך תקופת הרישום.

רישום לאחר המועדים שצוינו יהיה על בסיס מקום פנוי בבתי הספר שנבחרו ולפי שקולי הרשות.

לתשומת לבכם! אין אנו יכולים להתחייב על שיבוץ ילדכם לעדיפות הראשונה שציינתם.

תהליך הרישום: 

הרישום לבתי-הספר יתבצע באמצעות אתר האינטרנט בלבד. הודעת שיבוץ תפורסם בפורטל החינוך

בכתובת:www.ramat-gan.info   במהלך חודש מאי 2024 ובאיגרת שיבוץ שתישלח לבית התלמיד.

 

אפשרויות הבחירה

להלן פירוט כל אחת מאפשרויות הבחירה:

אפשרות ראשונה

זרם ממלכתי - יש לדרג את בתי הספר שבאשכול אליו הנכם שייכים על פי סדר העדיפויות

שימו לב! חובה לדרג את כל בתי הספר שבאשכול. 

אפשרות שנייה

זרם ממלכתי-דתי - יש לבחור באחד מבתיה"ס הבאים:

אושא-יחד -  לחינוך משותף דתיים וחילוניים למצוינות וערכיות

מורשת משה – תורני מדעי – מסלול מונטסורי צומח

הרא"ה – בי"ס תורני עם אוריינטציה סביבתית לבנות בלבד

שלום – בי"ס תורני לבנים בלבד  

במסגרת על-אזורית - לפי הפירוט שלהלן:

בי"ס אושא-יחד – לחינוך משותף דתיים וחילוניים למצוינות וערכיות

בי"ס זומר – חינוך וולדורף (אנתרופוסופי)

בי"ס יהל"ם – מונטסורי צומח

בי"ס מכל"ל - לאנגלית ולסייבר

בי"ס נטעים – לחינוך סביבתי 

הרישום לבתי-הספר העל אזוריים:

רישום לבתי הספר העל אזוריים יתבצע על פי השלבים הבאים:

    א. רישום ודרוג כל בתי הספר באשכול אליו הנכם שייכים או רישום לבית ספר ממלכתי דתי.

    ב. בסיום הרישום יש למלא בקשת העברה באתר הרישום באינטרנט.

    ג. בבתי הספר העל אזוריים שבהם הביקוש לרישום יהיה מעבר למספר המקומות בבית הספר, תערך הגרלה.

        אין הרשות מתחייבת לאחים ממשיכים.

 

 בקשות העברה מאשכול לאשכול

בסיום הרישום לבתי הספר באשכול אליו הנכם שייכים, תוכלו למלא את בקשת ההעברה באמצעות אתר האינטרנט.

לא תתקבלנה בקשות העברה לאחר מועדי הרישום המצוינים לעיל.

הודעת שיבוץ  לתלמידים שעבורם הוגשה בקשת ההעברה תפורסם במהלך חודש יוני 2024

בפורטל החינוך בכתובת: www.ramat-gan.info  ובאיגרת שיבוץ שתישלח לבית התלמיד.

שינוי כתובת המגורים בתוך העיר

במקרה של מעבר דירה, עליכם לעדכן את כתובתכם במחלקת הרישום של בתי-הספר היסודיים באגף החינוך

טל: 03-6753370 03-6753371 (אריאלה אמיתי)

בעת הפניה נא להצטייד במסמכים הבאים:

  • חוזה דירה ושובר תשלום ארנונה.
  • תעודות זהות של שני ההורים עם ספח פתוח וכתובת מגורים מעודכנת.

רישום תלמידים חדשים בעיר

הורים לתלמידים חדשים שהגיעו לעיר נדרשים להכניס את פרטי ילדיהם למאגר השמות העירוני,

במח' החינוך היסודי - עיריית רמת-גן, רח' ביאליק 76 

טל: 03-6753370 , 03-6753371 (אריאלה אמיתי).

בעת הפניה נא הצטיידו במסמכים הבאים:

  • טופס ביטול רישום בעיר מגוריכם הקודמת.
  • חוזה דירה ושובר תשלום ארנונה.
  • תעודות זהות של שני ההורים עם ספח פתוח וכתובת מגורים מעודכנת.

את המסמכים יש להעביר לכתובת: rg-yesodi@ramat-gan.muni.il

תהליך השיבוץ

תהליך השיבוץ לבתי-הספר ייעשה תוך התייחסות להעדפות ההורים ובהתחשב באילוצי המערכת.

להלן קריטריונים לשיבוץ על פי סדר קדימות:

  • מס' הכיתות שתוכננו להיפתח בכל בית ספר על פי החלטת הרשות.
  • מרחק גאוגרפי.
  • נסיבות רפואיות ו/או חריגות לשיקול דעת ועדת ערער.

 

לינקים בפוטרדלג על לינקים בפוטר
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד