פורטל החינוך עיריית רמת גן
בר עליון
דלג על בר עליון
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

נהלי רישום

נהלי רישום ושיבוץ לכיתות א' בשנת הלימודים תשפ"ב

 

ילדים אשר נולדו בין התאריכים י' בטבת תשע"ה, 1.1.2015 – י"ט בטבת תשע"ו 31.12.2015, חייבים ברישום לכיתה א'

בבתיה"ס הממלכתיים, הממלכתיים–דתיים והמוכרים שאינם רשמיים בהתאם לחוק חינוך חובה.

מועדי הרישום: 

 

מיום חמישי א' בשבט תשפ"א (14 בינואר 2021) עד יום רביעי כ"א בשבט תשפ"א (3 פברואר 2021).

הנכם מתבקשים להקפיד על ביצוע הרישום במהלך תקופת הרישום.

תהליך הרישום: 

הרישום לבתי-הספר יתבצע באמצעות אתר האינטרנט בלבד. הודעת שיבוץ תפורסם בפורטל החינוך

בכתובת:www.ramat-gan.info   במהלך חודש מאי 2021 ובאיגרת שיבוץ שתישלח לבית התלמיד.

 

אפשרויות הבחירה

להלן פירוט כל אחת מאפשרויות הבחירה:

אפשרות ראשונה

זרם ממלכתי - יש לדרג את בתי הספר שבאשכול אליו הנכם שייכים על פי סדר העדיפויות

שימו לב! חובה לדרג את כל בתי הספר שבאשכול. 

אפשרות שנייה

זרם ממלכתי-דתי - יש לבחור באחד מבתיה"ס הבאים:

אושא-יחד -  לחינוך משותף דתיים, חילוניים ומסורתיים

מורשת משה – תורני מדעי - בכל שכבה כיתת בנים וכיתת בנות

הרא"ה – בי"ס תורני עם אוריינטציה סביבתית לבנות בלבד

שלום – בי"ס תורני לבנים בלבד  

אפשרות שלישית

במסגרת על-אזורית - לפי הפירוט שלהלן:

בי"ס אוש"א-יחד – לחינוך משותף דתיים חילוניים, הישגים וערכים

בי"ס זומר – חינוך וולדורף (אנתרופוסופי)

בי"ס יהל"ם – מונטסורי צומח

בי"ס מכל"ל - לאנגלית ולסייבר

בי"ס נטעים – לחינוך סביבתי 

הרישום לבתי-הספר העל-אזוריים

מותנה בביצוע הרשמה ודירוג בחירתכם לבתי-הספר הממלכתיים  או הממלכתיים דתיים.

רק לאחר מכן, יש למלא באמצעות אתר הרישום באינטרנט בקשת העברה.

בבתי הספר העל אזוריים שבהם  הביקוש לרשום יהיה מעבר למספר המקומות בבית הספר, תערך הגרלה. 

בקשות העברה מאשכול לאשכול

לאחר הרשום תוכלו למלא את בקשת ההעברה באמצעות אתר האינטרנט.

בקשת ההעברה תבחן רק לאחר רישום לאשכול אליו הנכם שייכים.

לא תתקבלנה בקשות העברה לאחר מועדי הרישום המצוינים לעיל.

הודעת שיבוץ  לתלמידים שעבורם הוגשה בקשת ההעברה תפורסם במהלך חודש יוני 2021

בפורטל החינוך בכתובת: www.ramat-gan.info  ובאיגרת שיבוץ שתישלח לבית התלמיד.

 

לתשומת לבכם! אין אנו יכולים להתחייב על שיבוץ ילדכם לעדיפות הראשונה שציינתם.

רשום לאחר המועדים שצוינו יהיה על בסיס מקום פנוי בבתי הספר שנבחרו ולפי שקולי הרשות. 

שינוי כתובת המגורים בתוך העיר

במקרה של מעבר דירה, עליכם לעדכן את כתובתכם במחלקת הרישום של בתי-הספר היסודיים באגף החינוך

טל: 03-6753370 (אריאלה אמיתי) 03-6753371 (שרון יחזקאל)

בעת הפניה נא להצטייד במסמכים הבאים:

  • חוזה דירה ושובר תשלום ארנונה.
  • תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת מגורים מעודכנת.

 רישום תלמידים חדשים בעיר

הורים לתלמידים חדשים שהגיעו לעיר נדרשים להכניס את פרטי ילדיהם למאגר השמות העירוני, במח' החינוך היסודי - עיריית רמת-גן, רח' ביאליק 76

טל: 03-6753370 (אריאלה אמיתי), 03-6753371 (שרון יחזקאל)

בעת הפניה נא הצטיידו במסמכים הבאים:

  • טופס ביטול רישום בעיר מגוריכם הקודמת.
  • חוזה דירה ושובר תשלום ארנונה.
  • תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת מגורים מעודכנת.

את המסמכים יש להעביר לכתובת: rg-yesodi@ramat-gan.muni.il

תהליך השיבוץ

תהליך השיבוץ לבתי-הספר ייעשה תוך התייחסות להעדפות ההורים ובהתחשב באילוצי המערכת.

קריטריונים לשיבוץ על פי סדר קדימות להלן:

  • מס' הכיתות שתוכננו להיפתח בכל בית ספר על פי החלטת הרשות.
  • בחירת הורים.

באם לא ניתן לשבץ את כלל התלמידים בעדיפות ראשונה יקבע שיבוץ על פי:

  • מרחק גאוגרפי.
  • אחים הלומדים במוסד המבוקש.
  • נסיבות רפואיות ו/או חריגות לשיקול דעת ועדת ערער.

 

לינקים בפוטר
דלג על לינקים בפוטר
nagish
עבור לתוכן העמוד