פורטל החינוך עיריית רמת גן
תוכן העמוד תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

בטיחות מתקני ספורט

בטיחות מתקני ספורט (הגדל)

בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך, בית הספר מחויב לבדוק את מתקני הספורט באופן יומיומי, לפני כל פעילות. 

כאשר מתגלה ליקוי, אין להשתמש במתקן !

בית הספר יעדכן מיידית את כל הגורמים העירוניים, הפרטיים והאחרים, העושים שימוש במתקן, על קיומו של הליקוי והאיסור להשתמש במתקן וכן יודיע על כך לגורם הרלוונטי בעירייה. 

 

בנוסף, בית הספר יודיע על הליקוי/ המפגע בשלט כתוב ויוודא סגירת המתקן באמצעות נעילתו או באמצעות סרט סימון או כל אמצעי אחר שיתריע על הסכנה במטרה למנוע כל שימוש או התקרבות למתקן עד להסרה מוחלטת של הליקוי/המפגע. 

בהתאם למדיניות הניהול העצמי, הליקויים השוטפים והבטיחותיים המתגלים במהלך השנה, מטופלים ע"י בית הספר ומתקציבו.

חובה לטפל בליקויים באמצעות חברה מקצועית בעלת אישורים והסמכה לתחזק/לתקן ולהתקין מתקני ספורט בהתאם לתקנים הרלוונטים.

אחת לשנה, מחלקת הספורט מזמינה בדיקת בטיחות שנתית במתקני הספורט במוסדות החינוך. 

הבדיקה מבוצעת על ידי מעבדה מקצועית מוסמכת ומאושרת, המעבירה דו"ח מוסדי מפורט. 

מחלקת הספורט מטפלת בהסרת הליקויים העולים מדו"ח הבדיקה – למעט באולמות הספורט המנוהלים על ידי " העמותה לניהול מוסדות ספורט בר"ג " (תאגיד עירוני).

בתי ספר שבתחומם מצוי אולם ספורט המנוהל על ידי " העמותה לניהול מוסדות ספורט בר"ג ", האחריות להסרת הליקויים העולים מדו"ח הבדיקה באולם, הינה של העמותה.     
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד