פורטל החינוך עיריית רמת גן
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן העמוד תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

נוהל בקשות מעברים

תלמידי החינוך העל יסודי, בכיתות ט-יא , המבקשים לעבור לבית ספר אחר בעיר,

יפנו את בקשתם למחלקת על יסודי לאורלי תייר, סגנית מנהלת המחלקה ואחראית על תחום שיבוץ ומעברים.

 לא יתאפשרו מעברים במהלך שנת הלימודים.

לא יתאפשר מעבר בכתה יב.

 

הגשת הבקשה

תאריכי הגשת בקשה יעודכנו בהמשך .

יש לצרף לבקשת ההעברה את המסמכים המפורטים מטה:

  • טופס בקשת העברה חתום בידי מנהל/ת בית הספר ממנו מבקשים לעבור
  •   תעודת סוף שנה (מחצית וסוף שנה)
  • צילום תעודות הזהות של 2 ההורים עם כתובת מעודכנת וספחים פתוחים

במקרה של הורים עצמאיים (רווק/ה, גרוש/ה, פרוד/ה, אלמן/ה), יש לצרף כתב הצהרה והתחייבות ומסמכים המעידים על אפוטרופסות או על הסכמת ההורה הנוסף.

את הטפסים יש להעביר במרוכז למחלקה לחינוך על יסודי Orli-t@ramat-gan.muni.il


לתשומת לבכם:

בקשות המעבר יידונו על בסיס מקום פנוי בלבד, תשובות יינתנו במהלך חודש יולי.

בקשת ההעברה תיענה על בסיס מקום פנוי ובהתאם לשיקולים חינוכיים-מערכתיים.

מקומם של תלמידים שהגישו בקשות העברה יישמר בבית הספר בו הם לומדים עד לקבלת החלטת הוועדה.

תשובת הוועדה הינה סופית.

 

לינקים בפוטרדלג על לינקים בפוטר
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד