פורטל החינוך עיריית רמת גן
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן העמוד תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

נוהל פניה לוועדת מעברים

תלמידי החינוך העל יסודי, בכיתות ט-יא , המבקשים לבדוק מעבר לבית ספר אחר בעיר ,יפנו את בקשתם למחלקת על יסודי
לאורלי תייר, סגנית מנהלת המחלקה ומנהלת  תחום רישום  שיבוץ ומעברים.
וועדת המעברים תתקיים בחודש יולי באגף החינוך .
יצוין כי -

• לא יתאפשרו מעברים במהלך שנת הלימודים.

• לא יתאפשר מעבר בכתה יב למעט לתכנית היל"ה בעיר

• מעבר בכתה יא יותנה בהתאמה לימודית


אופן הגשת הבקשה:

 

ניתן להגיש בקשה לוועדה בין התאריכים 23-26/7/23

 יש לצרף לבקשת ההעברה את המסמכים המפורטים מטה:

• טופס בקשת העברה חתום בידי מנהל/ת בית הספר ממנו מבקשים לעבור
• תעודת סוף שנה (מחצית וסוף שנה)
• צילום תעודות הזהות של 2 ההורים עם כתובת מעודכנת וספחים פתוחים
• במקרה של הורים עצמאיים (רווק/ה, גרוש/ה, פרוד/ה, אלמן/ה), יש לצרף כתב הצהרה והתחייבות ומסמכים המעידים על אפוטרופסות או על הסכמת ההורה הנוסף.

את הטפסים יש להעביר במרוכז במייל אחד למחלקה לחינוך על יסודי >Orli-t@ramat-gan.muni.il

 

לתשומת לבכם:

 

בקשות המעבר יידונו על בסיס מקום פנוי בלבד, תשובות יינתנו במהלך חודש אוגוסט .

בקשת ההעברה תיענה על בסיס מקום פנוי ובהתאם לשיקולים חינוכיים-מערכתיים.

מקומם של תלמידים שהגישו בקשות העברה יישמר בבית הספר בו הם לומדים עד לקבלת החלטת הוועדה.

תשובת הוועדה הינה סופית.

 

 

לינקים בפוטרדלג על לינקים בפוטר
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד