פורטל החינוך עיריית רמת גן
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן העמוד תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

נהלי רישום

תקופת הרישום

הרישום לתיכונים יתבצע באמצעות אתר הרישום המקוון שיעלה ויפורסם סמוך למועד הרישום.

מועדי הרישום המקוון

החל מיום ראשון ט"ז בשבט 25.2.24 ועד ליום שישי כ"א באדר  1.3.24 כולל.

מועדי רישום פיזי בבתי הספר, 11-16.4.24

 

לכניסה לאתר לביצוע הרישום יש ללחוץ כאן 

 הליך הרישום

הרישום יתבצע בשני שלבים:

א. שלב הרישום המקוון.

   בשלב זה הנכם מתבקשים לבצע את הרישום באופן מקוון דרך הקישור שיתפרסם בפורטל אגף החינוך של עיריית רמת גן.

ב. שלב הרישום הפיזי בתיכונים.

שימו לב! בשלב זה תתבקשו להביא תעודות ומסמכים נוספים לרישום.

נהלי הרישום

א. יש להזין פרטים כמפורט באתר הרישום.

ב. הרישום לתיכון יהיה בהתאם לשיוך בתי ספר יסודיים.

מסמכים נדרשים לצורך רישום

• תעודת מחצית של כיתה ח'

• תעודת זהות של הורי התלמיד/ה + ספח מלא מצורף.

• תמונת פספורט.

• הורים שאינם חיים יחד (עצמאיים, רווקים, גרושים, פרודים, יחידניים), יש למלא במעמד הרישום טופס "הצהרה של הורים עצמאים" המופיע באתר.

רישום לבעלי אזרחות זרה

• דרכון של הילד/ה.

• תעודת לידה של הילד / ה.

• לחסרי כל תעודה מזהה ימצאו פתרונות חלופיים בעזרת המוסד החינוכי .

רישום אפוטרופוס

אם הרישום מתבצע שלא על ידי אחד ההורים, יש להצטייד בתעודת זהות של הרושם

והחלטה שיפוטית.

הורים עצמאיים, פרודים, גרושים, יחידניים

לצורך רישום הילדים למוסד חינוכי יש לקבל את הסכמת שני ההורים. במידה

וקיימת מחלוקת בין ההורים לעניין ההסכמה, על ההורים לצרף הכרעה משפטית

המפרטת את ההחלטות שהתקבלו ולהציגם בפני מחלקת הרישום בצירוף תצהיר

הורים עצמאיים חתום על ידי שני ההורים (קיים באתר).

 

לכניסה לאתר לביצוע הרישום, יש ללחוץ כאן

 

 הודעות בדבר שיבוץ

• שיבוצי התלמידים יפורסמו באתר הרישום במהלך חודש מרץ.

במקביל תישלח הודעת שיבוץ באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני, כפי

שצוינה במעמד הרישום.

• במסגרת יישום חוזר מנכ"ל, מכתב השיבוץ יישלח על ידי הרשות לכתובות

הדואר האלקטרוני של הורי התלמיד/ה, כפי שידווח על ידכם במעמד

הרישום.

 

ככל שיהיו בקשות מעבר למספר המקומות המקסימלי בתיכונים העל אזוריים,

תערך הגרלה בהתאם להנחיות משרד החינוך.

     

שימו לב!

בסיום הליך הרישום ופרסום השיבוץ הסופי, בתי הספר התיכוניים יצרו עמכם קשר

להשלמת מסמכים הדרושים לשם סיום הליך הקליטה בבית הספר.

לסיוע ברישום ניתן ליצור קשר עם מזכירות בית הספר התיכון אליו נרשמתם

ולבקש את עזרתן (פרטי ההתקשרות מפורטים במידעון ובדף הבית של הרישום

המקוון).

הרישום אינו מהווה שיבוץ סופי, אם כי הינו תנאי הכרחי לצורך שיבוץ במוסדות

החינוך העל יסודי.

בקשות העברה

• לצורך הגשת בקשת העברה יש לערוך רישום מקוון על פי אזור הרישום.

• במעמד זה ניתן להגיש בקשת העברה באופן מקוון בלבד!

• יש לציין את הנימוקים לבקשת ההעברה.

• יש להעלות חוות דעת מקצועית/מסמכים התומכים בבקשה, בהתאם לצורך.

• הבקשה תידון בוועדת העברות עירונית, בתנאי שבוצע רישום מקוון.

• במקרה של הורים פרודים/גרושים יש לקבל את הסכמת שני ההורים למעבר.

מסמכים נדרשים לצורך הגשת בקשת העברה

• כלל המסמכים הנדרשים לרישום

• טופס ויתור סודיות ,קיים באתר

• טופס ארנונה/חוזה שכירות/חוזה לרכישת דירה.

ככל שלא יוגשו מסמכים רלוונטיים או שלא ימסרו בזמן, הבקשה תיחשב כמבוטלת

ולא תידון בוועדה.

כל בקשת העברה שתימסר לאחר מועד הרישום

יידונו בוועדת חריגים, במהלך חודש יולי 2023 .

הגשת ערעור על החלטת ועדת העברות רשותית

• ניתן לערער על החלטת ועדת העברות בפני מנהלת מחוז תל אביב במשרד

החינוך.

• הערעור יוגש באופן מקוון תוך 7 ימים, מיום קבלת תשובת הוועדה (הקישור

יצוין במכתב התשובה להורים).

בקשה לאישור לימודי חוץ

אין לרשום תלמיד/ה ללימודים מחוץ לרמת גן ללא אישור הרשות.

בקשה ללימודי חוץ תוגש באופן מקוון בלבד ורק לאחר הרישום לבית הספר התיכון אליו

התלמיד/ה שייכים.

• הרשות תאשר בקשות אך ורק לתלמידים שלא נמצא עבורם מענה במוסדות החינוך בעיר.

לינקים בפוטרדלג על לינקים בפוטר
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד