פורטל החינוך עיריית רמת גן
בר עליון
דלג על בר עליון
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

קדימויות ויעדים

קדימויות 

 • העלאת הזכאות לבגרות. 
 • העצמת ההון האנושי בחינוך העי"ס. 
 • שיפור ושמירה על אקלים בית ספרי. 
 • הקפדה על עקרון ההתמדה ומניעת נשירה. 

יעדים 

 • מעקב אחר תוצאות בחינות הבגרות לשם שיפור הישגי הזכאות ואיכות תעודת הבגרות בבתי הספר. 
 • עקרון ההתמדה ומניעת נשירה. 
 • המשך הטמעת עבודה על-פי סטנדרטים של אקלים בית ספרי, מוגנות. 
 • הרחבת תכניות ומענים לטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים. 
 • המשך מניעת שימוש לרעה בסמים – דגש על שילוב הקהילה – הורים בנושא המניעה בשילוב עם החינוך החברתי. 
 • העמקת הטיפול בהיבטים הרגשיים של תלמידים לקויי למידה. 
 • קידום תכנית לפיתוח של "תרבות דיאלוג" בבתיה"ס. 
 • המשך בניית תכניות לימודים ייחודיות בתחום המצוינות. 
 • פיתוח והרחבת נושאים ערכיים: אזרחות ומורשת. 
 • המשך התמקצעות בבניית תכניות עבודה בית ספריות – היבטים פדגוגיים ארגוניים וכלכליים בבניית תכניות עבודה. 
 • חיזוק והתמקצעות – תכנית הערכה לכלל צוותי ההוראה: מנהלים, בעלי תפקידים ומורים. 
 • המשך טיפוח מנהיגות צעירה ושילובה במנהיגות הבוגרת. 
 • הרחבה והתמקצעות בנושא התקשוב העירוני. 

יעדי פרויקט התקשוב העירוני 

 • גיבוש יעדים ותכניות ליישום 
 • פיתוח סביבות הלימוד 
 • שילוב מחשב במקצועות השונים 
 • תכניות לימוד מתוקשבות 
 • מידענות מתוקשבת 
 • קידום בתי ספר 

קדימויות 

 • העלאת הזכאות לבגרות. 
 • העצמת ההון האנושי בחינוך העי"ס. 
 • שיפור ושמירה על אקלים בית ספרי. 
 • הקפדה על עקרון ההתמדה ומניעת נשירה. 

יעדים 

 • מעקב אחר תוצאות בחינות הבגרות לשם שיפור הישגי הזכאות ואיכות תעודת הבגרות בבתי הספר. 
 • עקרון ההתמדה ומניעת נשירה. 
 • המשך הטמעת עבודה על-פי סטנדרטים של אקלים בית ספרי, מוגנות. 
 • הרחבת תכניות ומענים לטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים. 
 • המשך מניעת שימוש לרעה בסמים – דגש על שילוב הקהילה – הורים בנושא המניעה בשילוב עם החינוך החברתי. 
 • העמקת הטיפול בהיבטים הרגשיים של תלמידים לקויי למידה. 
 • קידום תכנית לפיתוח של "תרבות דיאלוג" בבתיה"ס. 
 • המשך בניית תכניות לימודים ייחודיות בתחום המצוינות. 
 • פיתוח והרחבת נושאים ערכיים: אזרחות ומורשת. 
 • המשך התמקצעות בבניית תכניות עבודה בית ספריות – היבטים פדגוגיים ארגוניים וכלכליים בבניית תכניות עבודה. 
 • חיזוק והתמקצעות – תכנית הערכה לכלל צוותי ההוראה: מנהלים, בעלי תפקידים ומורים. 
 • המשך טיפוח מנהיגות צעירה ושילובה במנהיגות הבוגרת. 
 • הרחבה והתמקצעות בנושא התקשוב העירוני. 

יעדי פרויקט התקשוב העירוני 

 • גיבוש יעדים ותכניות ליישום 
 • פיתוח סביבות הלימוד 
 • שילוב מחשב במקצועות השונים 
 • תכניות לימוד מתוקשבות 
 • מידענות מתוקשבת 
 • קידום בתי ספר 
לינקים בפוטר
דלג על לינקים בפוטר
nagish
עבור לתוכן העמוד