פורטל החינוך עיריית רמת גן
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן העמוד תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

הנחיות ותהליכי רישום באינטרנט

הורים יקרים,

מחובתכם לערוך רישום מחדש לגן, גם אם ילדם מבקר כבר השנה בגן עירוני.

 

רישום מקוון

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ד יתקיים בין התאריכים:

23.01.2023 (א' בשבט התשפ"ג) עד 12.02.2023 (כ"א בשבט התשפ"ג) באמצעות אתר האינטרנט בלבד.

לתשומת לבכם: הרישום דרך אתר האינטרנט אפשרי רק אם הכתובת במשרד האוכלוסין מעודכנת בשתי תעודות הזהות של ההורים. 

גילאי הרישום

בהתאם לחוק לימוד חובה (תיקון מס' 32) התשע"ג-2013 שהתקבל בכנסת ביום א' באב תשע"ג, 8.7.2013.

גילאי 5
ילידי 1 בינואר 2018 עד 31 בדצמבר 2018, יד' בטבת התשע"ח עד כ"ג בטבת התשע"ט

גילאי 4
ילידי 1 בינואר 2019 עד 31 בדצמבר 2019, כ"ד בטבת התשע"ט עד ג' בטבת התש"ף

גילאי 3
ילידי 1 בינואר 2020 עד 31 בדצמבר 2020, ד' בטבת התש"ף עד טז" בטבת התשפ"א

שיבוץ לגילאי 3 הינו על בסיס מקום פנוי. יתכן שיבוץ בגנים מחוץ לאזור הרישום.

 תהליך הרישום באינטרנט קל וחוסך זמן יקר

 

תהליך הרישום

 • יש להיכנס לאתר הרישום המקוון ולהקליד בשדות המתאימים את ת"ז של הילד, ת"ז הורה ותאריך לידה, אנא הקפידו על מילוי פרטים מדויקים בעת הרישום, כולל טלפון ודוא"ל של שני ההורים.
 • בסיום תהליך הרישום, יש לוודא כי ההודעה "בקשתך נקלטה בהצלחה", תופיע עם גמר הרישום.
 • קבלת אישור רישום לדוא"ל שהקלדתם באתר הרישום. לעתים יש עומס על המערכת ורצוי להמתין 24 שעות, במידה ועדיין לא התקבל אישור שלחו אלינו בקשה בדוא"ל ונשלח אליכם העתק מאישור הרישום.
 • ניתן לבצע רישום לגן "מוכר שאינו רשמי" באמצעות אתר האינטרנט (לתושבי ר"ג בלבד). באחריות ההורים להעביר למח' גני-הילדים אישור בקשה לרישום לגן מוכר שאינו רשמי (נספח ד'). לידיעתכם, ללא נספח זה הרישום אינו תקף. חובה לצרף צילום ת"ז + ספח פרטי הילד.

תושבי חוץ המבקשים להירשם לחינוך עצמאי, מתבקשים להגיע למח' גני-הילדים עם המסמכים הבאים:

 • ת"ז של שני ההורים
 • אישור בקשה לרישום לגן מוכר שאינו רשמי - נספח ד'
 • אישור לימודי חוץ מישוב המגורים של התלמיד/ה
בתקופת הרישום לגנים בלבד יינתן מענה טלפוני מתוגבר 03-6753508 שלוחה 1

בימים א' ג' ד' ה' בין השעות –9:00 - 13:00

ובימי ב' בין השעות 8:00 - 11:00, 15:00 - 17:00

נהלי רישום

עיריית רמת-גן מאפשרת לכל תלמיד/ה, תושב העיר, להירשם למוסד עירוני שנקבע בהתאם לאזור הרישום.

שינוי כתובת מגורים: שיבוץ תלמידים יהיה תואם לכתובת המגורים בכפוף לאזור הרישום, כך שההורים מחויבים לעדכן את הכתובת החדשה במשרד הפנים בטרם יתחיל הרישום. את עדכון הכתובת (צילום ת"ז וספח כולל פרטי הילד) יש להעביר למח' גני-ילדים.

עפ"י חוזר מנכ"ל, יש לעדכן כתובת מגורים בפועל במשרד הפנים. עם סיום הרישום, פרטי הילדים מועברים למשרד החינוך לצורך בדיקת תקינות הנתונים.

לידיעתכם! שינוי כתובת במטרה להשתייך לגן מסוים, הינו עבירה חמורה על החוק ועשויה להוביל לנקיטת צעדים.

טוב לדעת

 

הורה שלא יקפיד על מועדי הרישום, השיבוץ יהיה על בסיס מקום פנוי בלבד.

 

תמיכה ברישום מקוון

בכפוף ובהתאם להנחיות משרד הבריאות.
ליחידת הרישום מוזמנים להגיע במקרים הבאים (שימו לב בהמשך למסמכים הדרושים לצורך הרישום):
 • תושבים חדשים: אפשרי לשלוח את המסמכים בדוא"ל ולאחר אישור ובדיקת המסמכים, ייפתח עבורכם הרישום באתר המקוון.
 • בעלי דרכונים.
 • עדכון כתובת מגורים: אפשרי לשלוח את המסמכים בדוא"ל ולאחר אישור ובדיקת המסמכים, ייפתח עבורכם הרישום באתר המקוון.
 • הורים המבקשים סיוע בביצוע הרישום באמצעות אתר האינטרנט.

תמיכה זו תתאפשר במחלקת גני-הילדים, רחוב ביאליק 76 רמת גן, קניון ביאליק, קומה ב'

בין התאריכים 05.02.23 - 09.02.23.

ימים א', ד', ה' בין השעות 8:00 - 12:00
יום ב' בין השעות 15:00- 17:30

קבלת קהל תתקיים בזימון תורים באמצעות MYVISIT

 

מסמכים הנדרשים לרישום

 • תושבים חדשים: ת"ז עם כתובת מעודכנת של שני ההורים, עדכון כתובת לפי הנחיות משרד החינוך: חוזה רכישה ו/או שכירות בצירוף אישור ארנונה ו"מי רמת גן" וטופס ביטול רישום מהרשות הקודמת.
 • בעלי דרכונים: דרכונים, תעודת לידה של הילד/ה, חוזה דירה וביטול רישום מרשות קודמת.
 • עדכון כתובת: ת"ז של שני ההורים עם כתובת מעודכנת, עדכון כתובת לפי הנחיות משרד החינוך: חוזה דירה ואישורי ארנונה ו"מי רמת גן" (ניתן לשלוח בדוא"ל את המסמכים, אנו נודיעכם על עדכון הכתובת והמשך הרישום).
 • אם לצורך תמיכה ברישום המתבצע שלא ע"י אחד ההורים, יש להצטייד בתעודת זהות של הרושם, תעודות זהות של הורי הילד עם ספח שבו מעודכנים פרטי הילד וייפוי כוח חתום ע"י ההורים.
 • ברישום  לחינוך עצמאי (מוכר שאינו רשמי) יש להצטייד באישור מתאים (נספח ד'), במידה והנכם תושבי חוץ יש לצרף בנוסף אישור לימודי חוץ.

חוק כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין

אם ההורים מבקשים לקבל דיוור נפרד בנוגע לילדם, יש לעדכן את כתובתם הנפרדת במשרד הפנים, הורהו של קטין אשר מענו הרשום במשרד האוכלוסין אינו המען הרשום של ילדו הקטין, יבקש מפקיד הרישום לעדכן את כתובתו, ככתובת נוספת למשלוח דואר לקטין.

הורים עצמאים (גרושים/יחידנים, רווקים) וידועים בציבור

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי, לצורך רישום הילדים למוסדות החינוך יש לקבל את הסכמת שני ההורים (במקרים שבהם תישלל ו/או תוגבל האפוטרופסות של אחד ההורים לא תחול חובה זו).

כתנאי המשך שיבוץ הילד/ה לגן, על שני ההורים או הורה יחידני, למלא ולחתום על טופס כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאים וידועים בציבור

(הטופס זמין בפורטל החינוך>גני ילדים)  בצירוף צילום תעודות זהות כולל תמונה וספח פתוח עם פרטי הילד/ה ולשלוח אלינו בדוא"ל.

משנת תשפ"ב הורים ששלחו אישור זה, פטורים מהצגת טופס זה. האישור הנ"ל נדרש לתושבים חדשים ולילדים בגילאי 3.

אישור זה ישמש את הרשות למשך כל שנות ביקורו של הקטין בגנים העירוניים.

במידה וקיימת מחלוקת בין ההורים לעניין ההסכמה על ההורים לפנות להכרעה משפטית בנושא ולהציג בפני מחלקת גני-הילדים את ההחלטות שהתקבלו.

לא יהיה ניתן לשבץ את ילדיכם ללא תצהיר זה והנספחים המפורטים בו.

בעת הרישום באינטרנט, הקפידו להוסיף כתובת נוספת לתלמיד/ה במידה וההורים גרים בשתי כתובות שונות וסטטוס המשפחתי הוא שונה מנשוי/אה.

העתקת מקום מגורים

הורים העוברים מרמת-גן ליישוב אחר זקוקים לטופס ביטול/גריעה מרמת-גן. לשם כך, יש למלא טופס בקשה לביטול רישום ולשלוח אלינו בדוא"ל. חובה לצרף ת"ז של שני ההורים, נא לציין על גבי הטופס דוא"ל . אנו נשתדל לענות תוך 10 ימי פעילות.

טוב לדעת

רישום תלמידים יעשה עפ"י השנתונים שנקבעו ע"י משרד החינוך. תלמידים שאינם ברי רישום – לא ניתן לבצע רישום גם אם מדובר בפער של יום אחד! רישום לא יעשה במהלך שנת הלימודים לתלמידים שאינם ברי רישום.

הרישום אינו שיבוץ! בקשת הרישום הינה תהליך בו ההורים מבקשים מהרשות לכלול את ילדם בהליך השיבוץ בכפוף ליכולת קליטה בגנים. תקופת הרישום היא אחידה כך שאין קדימות למי שנרשם ראשון.

שיבוץ לגן עירוני

מחלקת גני-הילדים עושה כל מאמץ לשבץ את ילדכם בהתאם לעדיפות שבחרתם. יחד עם זאת נלקחים בחשבון שיקולים מקצועיים ומערכתיים.

הרכב גן-הילדים לרוב הוא דו-גילאי דהיינו, כיתת גן לגילאי 5 עם גילאי 4 או לחילופין כיתת גן לגילאי 4 עם גילאי 3. תתכן כיתת גן חד-גילאית. שינויים בהרכב גילאי הגן יהיו בהתאם למספר הנרשמים בפועל.

טוב לדעת

 • הרשות תעשה מאמץ לשבץ את התלמיד לפי עדיפות בקשת ההורה ועל פי שיקול דעת מערכתי. יחד עם זאת, אין הרשות מחויבת לשבצו במוסד המועדף לרבות ציון הקריטריונים שפורטו כאן.
 • השיבוץ לילדים בגילאי 3 ייעשה על בסיס מקום פנוי, ייתכן ויהיה מחוץ לאזור הרישום.

קריטריונים לשיבוץ:

ביצוע רישום בתקופת הרישום

 1. אזור רישום – תינתן עדיפות לילדים מאזור הרישום של הגן. פרטים על אזור הרישום ניתן למצוא באיתור גן לפי כתובת מגורים. רק לאחר שיבוץ כל הילדים מאזור הרישום, ניתן יהיה לשבץ ילדים מחוץ לאזור הרישום המבוקש. ייתכנו שינויים באזורי הרישום בהתאם למס' הנרשמים בכל שכונה ומס' הגנים באזור.
 2. גיל הילד/ה – תינתן עדיפות לשיבוץ בשכונה לילדים גדולים יותר. דהיינו, השיבוץ בגן המבוקש ייעשה מהילד הגדול ביותר עד לצעיר ביותר.
 3. שיקולי שיבוץ, הרכב קבוצת הגיל – איזון בין בנים לבנות, איזון בין שנתוני הגיל ושיקולים פדגוגיים נוספים.
 4. סיבות רפואיות חריגות של הילד/ה, או במעגל המשפחתי הגרעיני (בצירוף מסמכים רפואיים עדכניים).

השיבוצים יפורסמו באתר העירוני של עיריית רמת-גן.

 

גילאי 5 - במהלך חודש מאי 2023,  גילאי 3,4 - במהלך חודש יוני 2023.

 

אנא ודאו כי כתובת המגורים מעודכנת.

 

הנחיות להגשת ערעורים

עם קבלת השיבוץ לגן באפשרותכם להגיש בקשה לערעור על השיבוץ. הגשת ערעור ניתן לבצע באמצעות אתר האינטרנט בלבד.

הערעור יידון בין היתר בהתאם לקריטריונים הבאים:

 • הגשת ערעור במועד (יפורסם באגרת השיבוץ ובאתר השיבוץ)
 • אזור רישום
 • גיל הילד/ה
 • סיבות רפואיות חריגות

לתשומת לבכם:

 • מחלקת גני הילדים תבחן שיבוץ של אחים בגנים עירוניים סמוכים, זאת על בסיס מקום פנוי בגן המבוקש.
 • במידה והגשתם ערעור על שיבוץ שנעשה על-פי בחירתכם בעדיפות ראשונה, הערעור יבחן לאחר בדיקת כלל הערעורים לגן המבוקש.

עם סיום הטיפול בבקשת הערעור, נודיע לכם באמצעות מסרון לטלפון הסלולארי ותוכלו להתעדכן באתר העירוני במענה לפנייתכם.

נא לוודא בעת הרישום כי הטלפון הסלולארי מעודכן.

ערעורים חריגים

 תתכנס ועדה בין המקצועות הכוללות מחלקת רישום , פיקוח ומנהלת האגף. לאחר מכן התקבל החלטה מקצועית וסופית.

 

תשובות לערעורים יינתנו במהלך חודש יולי 2023, לכל הגילאים.

עיריית רמת-גן שומרת לעצמה את הזכות לשינויים.

טל"ח

לינקים בפוטרדלג על לינקים בפוטר
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד