פורטל החינוך עיריית רמת גן
בר עליון
דלג על בר עליון
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

חינוך סביבתי

החינוך הסביבתי הינו ערך חינוכי מרכזי בבסיס התפיסה החינוכית במאה ה-21, חינוך זה מאפשר למידה משמעותית, חברתית וערכית, תוך חיזוק תחושת השייכות למקום ואהבת הטבע.

הטמעת אורח חיים מקיים וקידום המודעות לאתגרים הסביבתיים מובילים לחשיבה ביקורתית, נקיטת עמדה ואזרחות פעילה, ערכים שאנו מובילים ומקדמים במערכת החינוך של רמת גן.

עיריית רמת גן שמה דגש על חיזוק וביסוס החינוך הסביבתי כנושא ערכי מרכזי במערכת החינוך ובקרב קהילת תושבי העיר.

מחלקת החינוך היסודי פועלת לאורך השנה לקידום החינוך הסביבתי בבתי הספר ומציעה תכניות חינוך סביבתי לשכבות גיל שונות ולצוותי הוראה. מרבית התכניות הם במימון וסיוע המשרד להגנת הסביבה ואגף שפ"ע, עיריית רמת גן.

מתקיימים שיתופי פעולה משמעותיים ופוריים בין מחלקת החינוך היסודי לגורמים רבים: אגף שפ"ע, המשרד להגנת הסביבה, המרכז לחינוך סביבתי בחירייה, צעד ירוק,  החווה החקלאית ברמת גן, חברת3RE, גופים ירוקים ועוד.

יחד אנו מצליחים להוביל תהליכים מעמיקים סביב נושא הקיימות בבתי הספר ומובילים שינוי בקרב תלמידי העיר רמת גן.

בבתי הספר מופעלות מגוון תכניות חינוך סביבתי והכשרות לצוותי הוראה (בהתאם למתווה הקורונה):

 • מנהיגות סביבתית צעירה.
 • תכנית השתלמות למורים – "קיימות וסביבה, הדור הבא".
 • תכנית חינוכית לקידום נושא החקלאות בת קיימא בבתי הספר.
 • תכנית לקידום המודעות לטבע העירוני בעיר רמת גן - "אמץ אתר".
 • פיתוח מרחבים טבעיים וחצרות בתי הספר.
 • יום הניקיון הבין לאומי - ערכות פעילות ומשחק לבתי הספר.
 • הדרכות לקידום וחיזוק המודעות להפרדת פסולת.
 • הפקת ניוזלטר סביבתי עם מערכי שיעור וחומרים למורים.

עקרונות מנחים להפעלת תכניות חינוך סביבתי:

 1. חינוך סביבתי מחזק שיתופי פעולה – פעילות החינוך הסביבתי מקדמת שיתופי פעולה בתוך בית הספר ועם גורמים נוספים בקהילה, ביישוב או במדינה. לשיתופי פעולה הנדרשים מהתלמיד כאזרח המחר.
 2. חינוך סביבתי מחנך לפעולה – חינוך סביבתי מאפשר ללומד התנסות בפעולה שמטרתה הגנה על הסביבה וחינוך לאזרחות פעילה.
 3. קהילת בית הספר היא קהילה לומדת בתהליך מתמשך – קהילת בית הספר כוללת את התלמידים, המורים, צוות בית הספר וההורים. קהילה זו צריכה להיות שותפה ללמידה ולשינוי.
 4. חינוך סביבתי צריך להתקיים בסביבה (למידה חוץ כיתתית) – הלמידה החוץ כיתתית משמשת בחינוך הסביבתי הן כדרך פעולה והן כמטרה בפני עצמה. הלמידה החוץ כיתתית מסייעת לפיתוח זיקה למקום, לאכפתיות, ללמידה משמעותית ולתחושת אחריות.
 5. חינוך סביבתי הוא בינתחומי ושואב ממקורות תוכן שונים. הנושאים הסביבתיים באים לידי ביטוי כמעט בכל תחום דעת הנלמד בבית הספר.
 6. חינוך סביבתי מקנה כלים, אסטרטגיות חשיבה ופעולה כחלק מהכשרת אזרחי העתיד בחברה דמוקרטית; הוא מחנך לביקורתיות ומקנה מיומנויות לפעולה – חינוך סביבתי הוא חלק מחינוך לאזרחות פעילה ולכן שם דגש על התנסויות בעשייה למען הסביבה. מפתח מיומנויות חשיבה ביקורתית המבוססת על ידע, טיעון, גיבוש עמדות, קבלת החלטות, תוך שימוש במיומנויות חקר כגון שאילת שאלות, איסוף נתונים וניתוחם.
לינקים בפוטר
דלג על לינקים בפוטר
nagish
עבור לתוכן העמוד