פורטל החינוך עיריית רמת גן
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן העמוד תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

בית-ספר יהל"ם (יהודה לייב מוצקין)

מונטסורי צומח

מנהלת: שירלי חביב

כתובתנו: רח' קריניצי 68, רמת-גן

טלפון: 03-6736809 | פקס: 03-6700382

דוא"ל: secretary@yahalomrgedu.org

אתר ביה"ס:  yahalom.tik-tak.net

 

 

"על החינוך לעשות שימוש בכוחותיו הפנימיים של הילד על מנת שהוא יוכל

להדריך את עצמו" (מריה מונטסורי)

בית-החינוך המונטסורי יהל"ם, הינו בית ספר על-איזורי ציבורי צומח. בית-הספר מחנך ברוח הגישה המונטסורית ובהתאם לכללים ולדרישות משרד החינוך.

גישת החינוך של ד"ר מריה מונטסורי מניחה שכל ילד וילדה מעצם טבעם הם סקרנים ורוצים ללמוד ולהתפתח באמצעות חווית לימודים עצמאית ומשמעותית.

חזון ביה"ס:

חינוך מונטסורי – בית ספר יהל"ם חותר ליצור בית חינוך הרואה את הילד, מכבד אותו, מאפשר לו להיות מי שהוא ועוזר לו לממש את האפשרויות הגלומות בו.

הוראה למידה – בית ספר יהל"ם מקדם למידה חווייתית רב-תחומית ורב-גילאית המבוססת על חקר וחוויה ברוח הגישה המונטסורית.

סביבה לימודית – הסביבה הלימודית שלנו מזמנת לילדים למידה עצמאית ומונחית בתוך סביבה מובנית שבה נלמדים כל מקצועות ההוראה המחייבים על פי תכנית הלימודים של משרד החינוך.

חינוך לחיים בחברה – בבית-ספר יהל"ם אנחנו שואפים לטפח  בוגר בעל מודעות עצמית המגלה אמפתיה, נדיבות ואחריות כלפי האחר, כלפי הקהילה והעולם.

הוראה בכיתות רב-גילאיות – למידה בכיתות רב גילאיות מזמנת לילדים מגוון הזדמנויות ללמוד זה מזה, מפתחת מיומנות חברתית וגמישות מחשבתית וכן למידה הטרוגנית.

ייחודיות ביה"ס:

למידה והתנסות  – התפיסה המונטסורית מתבטאת בחללי כיתה גדולים המהווים חלל מחנך כלומר – מאורגנים בדייקנות ומתוך מחשבה מדעית, בהתאם לצרכיו המשתנים של הילד. הסביבה כוללת תרגילים ועזרים המבוססים על נושאים רב תחומיים ותומכים בלמידה עצמאית, ספונטנית ואקטיבית. מתוך התפיסה המונטסורית, בחלל הכיתה משולב מטבח שבו משתמשים התלמידים כחלק מחינוך לעצמאות.

הלמידה ההתנסותית מחייבת את הלומדים ללמידה חקרנית ועצמאית, המחייבת  משמעת עצמית, יכולת ריכוז, ולקיחת אחריות.

 

שיתוף פעולה עם ההורים –ההורים שותפים לנעשה בכיתה על ידי דיווח שבועי, שותפים ביוזמות כיתתיות ובית ספריות, בלמידה והתקדמות בשיעורי בית.

חינוך יקומי - הלמידה בבית הספר משלבת תחומי דעת רבים ומבוססת על החינוך היקומי שפיתחה ד"ר מונטסור.  הילדים לומדים מתוך עניין אישי וחקר רב תחומי דעת כגון: היסטוריה, גיאוגרפיה, מדעים, כימיה, פיזיקה, תרבות ועוד... הלמידה מאפשרת יזמות וחקר ומעודדת את הסקרנות הטבעית בהלימה לשלבי ההתפתחות של הילד.

שילוב בין החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי –בית הספר פועל ביום ארוך בתוספת תשלום בהתאם לחוזר מנכ"ל.

 

לינקים בפוטרדלג על לינקים בפוטר
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד