פורטל החינוך עיריית רמת גן
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן העמוד תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

שונות

  • עם קבלת עובד חדש לבית הספר בכל המקצועות (לאחר קבלת אישור מאגף החינוך לקליטתו), יש להעביר מכתב לאגף החינוך על תחילת העבודה, מספר ימי עבודה, תאריך התחלה והיקף משרה לפי ש"ש. כמו כן, בסיום עבודתו של העובד יועבר מכתב לאגף החינוך על תאריך סיום העבודה והסיבה לכך. לעובדים חדשים נא להודיע כי ייתכן שמשכורתם הראשונה תעוכב בגלל בעיות של קליטה, רישום ואישור גזברות –  במכתב סיום העבודה יש לציין את ימי החופשה והמחלה בחודש האחרון. עובדים שסיימו את עבודתם, יש להעביר לגביהם נתונים על חופשה ועל מחלה בחודש האחרון לעבודתם.
  • עובד שחסך שש שנים מלאות בקרן ההשתלמות רשאי/זכאי להוציא את הכספים, אך יכול להמשיך ולחסוך עד אשר יהיה זקוק לכסף. לאחר שש שנים יש אפשרות משיכה מידית. בקשות למשיכת כספים יש להפנות לכל סניף של בנק הפועלים עם מספר ת"ז.
  • עובד זכאי להצטרף לקרן פנסיה מידית עם תחילת עבודתו, ולקרן השתלמות – לאחר שנה.
  • עובד חדש ימציא את כל האישורים ביום קליטתו על מנת לזכותו בשכר בהתאם: אישור על שירות בצה"ל, אישורים על עבודה במקומות קודמים, תעודות ומסמכים רלוונטיים.
  • אגף משאבי אנוש אינו מאשר תשלום רטרואקטיבי, אם העובד לא המציא את המסמכים במועד.
  • אגף החינוך משבץ עובדים על-פי תקני מוסדות החינוך (מזכירות, שרתים, סייעות, לבורנטים, ספרניות). בעת הצורך יועברו עובדים על-פי צורכי המערכת ממקום למקום במטרה לפתור בעיות ולהימנע ככל האפשר מפגיעה בעובדים.
  • עובד על תקן, שסיים שנתיים עבודה, יומלץ ע"י מנהלו על קבלת קביעות או על סיום עבודה. אין אפשרות לניסיון נוסף בשנה שלישית לעבודתו. בכל מקרה שהמנהל חושב שאין לתת קביעות לעובד, יש לבצע שיחות עם העובד ולתעד כל שיחה. עותק מהסיכום יועבר למחלקת כוח אדם.
  • בסיום שנת עבודה ראשונה או בסיום שנת לימודים תועבר לאגף החינוך חוות דעת על תפקוד העובד.
  • שאלות בנושא תנאי שירות, חובות וזכויות אפשר להפנות למח' כ"א באגף החינוך בצירוף תלושי שכר עדכניים.
  • הערה: כל עובד חדש הנקלט לעבודה מקבל ביום קליטתו חוברת זכויות וחובות, ובה תנאי שירות ותנאים סוציאליים שהוא זכאי לקבלם. חשוב מאוד לקרוא חוברת זו.
לינקים בפוטרדלג על לינקים בפוטר
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד