פורטל החינוך עיריית רמת גן
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן העמוד תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

מורים

  • לפני פתיחת שנה"ל תיעשה חלוקת שעות למורים. בתיכונים העירוניים – הישיבה תיערך בסוף חודש יולי או בתחילת חודש אוגוסט. בתי הספר יכינו גיליון הוראה לכל מורה בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים. למורים חדשים יש לצרף שאלון פרטים אישיים + צילום תעודת הזהות, תעודת הוראה, אישור משרד החינוך על ותק וגמולים.
  • כל שינוי המשפיע על שכר המורים שיגיע למח' כ"א עד 5 לחודש יוזן ויועבר לתשלום - ביטוי לכך יהיה בתלוש השכר הקרוב (בהנחה שאין בעיות או אי התאמות בין  הנתונים). דיווח על שינויים יועבר בשני העתקים.
  • דוח חיסורים ומחלות יועבר למח' כ"א עד ל-5 לכל חודש בצירוף אישורי מחלה, הצהרות, מילואים וכו'. מי שיחסיר ללא אישורים, ייחשבו לו הימים להיעדרות, ויורד לו שכר בגין שעות ההיעדרות, הדיווח הוא לכל המורים כולל מנהל/ת ביה"ס.
  • ליווי תלמידים – מורים היוצאים עם תלמידים לטיולים, הצגות וכו' יקבלו תמורה עבור הליווי על-פי הטפסים הקיימים. נא לבדוק ולוודא את פרטי הליווי ולמלא את הטפסים במלואם בשלושה עותקים בחתימת מנהל ביה"ס. ליווי בחו"ל - רק לפולין.
  • מילואים – מורים שעבודתם בבי"ס היא עבודה משנית ויצאו לשירות מילואים, שעות ההיעדרות יורדו, ועל המורה להגיש ביוזמתו תביעה לתשלום ע"י הביטוח הלאומי.
  • מילוי מקום – למורים היוצאים למילואים או נעדרים בשל תאונות עבודה או למורות השוהות בחופשת לידה – יש אפשרות לקחת במקומם ממלאי מקום בהיקף השעות של המורים הקבועים. עבודה של עד 51 יום קלנדארי לגבי מורים שלא מן המניין – שכרם ישולם לפי מורה בכיר + 3 שנות ותק + 24% תוספת עבור חופשות. מעל 51 ימים קלנדאריים התשלום הוא לפי דירוג ודרגה. מורים מן המניין שמילאו מקום יקבלו שעות נוספות + 24% אין תשלום על מילוי מקום למורים שנמצאים בחופשת מחלה.
  • אין לקלוט מורים חדשים ללא אישור אגף החינוך.
לינקים בפוטרדלג על לינקים בפוטר
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד