פורטל החינוך עיריית רמת גן
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן העמוד תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

חופשות

 • העובדים זכאים לחופשת מנוחה. מנהלי בתיה"ס יאפשרו יציאת עובדים לחופשות בהתאם למגבלות הקיימות בביה"ס. חובה להוציא כל עובד ל-5 ימי חופשה ברצף פעם בשנה על מנת שלא יפסיד את קוצבת דמי ההבראה.
 • יתרת ימי החופשה ומחלה של כל עובד מופיעה במרכז תלוש המשכורת בחלק התחתון.
 • לעובד עם יתרת חופשה שלילית לא תאושר חופשה.
 • בכל חודש מופיע זיכוי חדשי 12/1 (למשרה מלאה כל חודש 1.8 ימים) וכן 2.5 ימי מחלה לחודש.
 • עובדים שאין לזכותם יתרת ימי חופשה לא יצאו לחופשה בתשלום. במקרים מיוחדים כשאין יתרת ימי חופשה, והעובד זקוק לחופשה, יועבר מכתב בקשה למחלקת כוח אדם עם נימוק לבקשה. עד לקבלת אישור, אין לצאת לחופשה.

לקראת חופשת הקיץ יתוכננו החופשות כדלקמן:

 • המזכירות חוזרות לעבודה לא יאוחר מ- 12 באוגוסט.
 • האחראים למשק ולתחזוקה חוזרים לעבודה לא יאוחר מ-5 באוגוסט.
 • עובדי שירות הניקיון חוזרים לעבודה לא יאוחר מ-5 באוגוסט.
 • אין לצבור מעל 55 ימי חופשה. היתרה העודפת תנוכה על ידי אגף משאבי אנוש ללא אפשרות להחזר ימים (לעובדים 6 ימים בשבוע, הצבירה המותרת היא 6 יום).

חופשת מחלה

 • מחלת ילד - עובד זכאי להיעדר 8 ימים בשנה בשל מחלת ילדו. ימים אלו ינוכו מימי המחלה של העובד. על העובד להמציא אישור מחלה של הילד+ טופס הצהרה.
 • מחלת הורה - עובד שיש לו הורים מבוגרים זכאי להיעדר עקב מחלתם. ימים אלו ינוכו מימי המחלה של העובד (יש למלא טופס הצהרה +תעודת מחלה הורה). פרטים נוספים במחלקת כוח אדם באגף החינוך.
 • עובד שנעדר מעבודתו מפאת מחלה - ימציא אישור מחלה מרופא משפחתי / רופא מומחה / בי"ח. אישור המחלה יצורף לגיליון הנוכחות של העובד, ויעבור למחלקת כוח אדם עם כל הדוחות עד ה-2 לכל חודש. עובד שלא יעביר את תעודת המחלה במועד, ינוכו לו ימי חופשה.

הצהרות

כל עובד זכאי להצהיר פעמיים בשנה על היעדרות של מקסימום יומיים מסיבות בריאות ללא טופס מחלה מרופא מטפל. ההצהרה תמולא על גבי טופס מיוחד שבו מצהיר העובד שנעדר מסיבות בריאות.

תאונות עבודה

נבקשכם לעדכן את העובדים, שבמקרה של תאונות עבודה יש לדווח את פרטי המקרה למח' כוח אדם באגף החינוך תוך 24 שעות ולמלא את הטפסים הנדרשים. המוסד לביטוח לאומי לא יכיר בתעודות שלא יגיעו בזמן. עובדים שלא יעבירו תעודות תאונת עבודה, יידחה הטיפול בדיווח יידחה או ייפסק לגמרי.

חופשות פנימיות

להלן פירוט חופשות פנימיות של עובדים בתפקידים השונים (הימים מתואמים עם הוועד). חופשות אלו הן בתמורה לעבודות שונות המוטלות על העובדים מחוץ לשעות הפעילות הרגילות.

חופשות פנימיות אינן ניתנות לצבירה בכל מקרה, ואין אפשרות להחליפן בימים אחרים.

הערה: יש הבדל בין חופשות של עובדים שהחלו עבודתם לפני מרץ 1999 לבין עובדים שנקלטו לאחר תאריך זה. מרץ 1999 הוא התאריך שבו נעשה הסכם עבודה ארצי קיבוצי ברשויות המקומיות, ובו שינויים לגבי כל תנאי השירות של העובדים בנושא שעות עבודה, חופשה וכו'.

קצינות ביקור סדיר (קב"סיות)

עבור שנת לימודים (מספטמבר עד ספטמבר) זכאיות ל-8 ימים ורק בפגרת בתי הספר. אין לצאת לחופשה פנימית בימי הלימודים, ואין לצבור ימים שלא נוצלו.

חופשת עובדי מוסדות החינוך

מזכירות, עובדי ניקיון, לבורנטים וספרניות – יעבירו בקשה לחופשה למח' כ"א 10 ימים לפני מועד החופשה. עובדי הניקיון בבתי הספר יתאמו את יציאתם לחופשה עם מנהל מדור השרתים באגף החינוך לאחר אישור מנהל ביה"ס. יציאות לחו"ל רק באישור מחלקת כוח אדם באגף החינוך ומנהל ביה"ס. אישורים לחופשה רק בפגרות – אין צורך למלא בקשה לחופשה של עד שלושה ימים במהלך שנת הלימודים, אולם יש לתאם זאת עם הממונים.

 

 

לינקים בפוטרדלג על לינקים בפוטר
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד