פורטל החינוך עיריית רמת גן
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן העמוד תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

עקרונות פעולה

  • תכנון ארוך טווח של צורכי מערכת החינוך בעיר בהתאם לחזון, למדיניות ולסדרי עדיפויות, בתיאום עם התכנון האסטרטגי העירוני ועם התכנית האסטרטגית של משרד החינוך.
  • גיבוש יעדים אופרטיביים וקביעת מדדים ברמה המערכתית וברמת המחלקות.
  • קידום תרבות והטמעת כלים של מעקב ובקרה על יוזמות ופרויקטים.
  • ביסוס מערך ניהול מידע וידע ברמה האגפית והמחלקתית והטמעה של תהליכי שימוש מושכל בנתונים לצורך קבלת החלטות.
לינקים בפוטרדלג על לינקים בפוטר
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד