פורטל החינוך עיריית רמת גן
בר עליון
דלג על בר עליון
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

עקרונות ביישום תכנית האב לתקשוב החינוך ברמת-גן

שילוב טכנולוגיות מידע ותקשורת במערכת החינוך הינו תהליך מורכב הנשען על חמישה מרכיבים המשלימים זה את זה:  

 • החזון הפדגוגי של אנשי החינוך הרואים בתקשוב מנוף מרכזי לשיפור תהליכי הוראה וארגון הלמידה בבית הספר.  
 • התשתיות הטכנולוגיות בבתי הספר, תשתיות אלו מתפתחות ומתחדשות ובלעדיהם אין משמעות לתהליך השינוי.  
 • ההתפתחות המקצועית של התשתית האנושית בבתי ספר (מנהלים, רכזי תקשוב, מורים וגננות).  
 • תשתיות התוכן הדיגיטאלי המשתלב בתהליכי הלמידה.  
 • תהליכי בקרה והערכה של התהליך יאפשרו למקבלי ההחלטות לאמוד את הצלחת התוכנית והמשך יישומה.  

מאחר ובשנים האחרונות הונחה בבתי הספר ברמת גן תשתית טכנולוגית, הדגש בתוכנית זו הוא האתגר הפדגוגי חינוכי. לפיכך, מטרת תוכנית התקשוב העירונית היא ליצור תהליך שינוי משמעותי בבתי ספר, אשר יקרין גם על ההישגים, גם על חווית הלימוד של התלמידים וגם על יעילות ההוראה. המטרה היא שבמהלך שלוש השנים הקרובות נצפה בתהליך של צמיחה מואצת בשימוש בתקשוב לצרכים הפדגוגיים. נרצה לראות יותר מורים ביותר בתי ספר מיישמים את תהליכי התקשוב לתועלת ההוראה בשיעור רב יותר של תוכנית הלימודים. מדידת מידת השימוש בטכנולוגיה תהיה אחד המדדים הישירים להצלחת התוכנית.

 

הפדגוגיה החדשנית שנועדה לקדם תהליכי הוראה ולמידה משמעותיים תפותח בשמונה מוקדי חדשנות אשר יאפשרו למורים ולאנשי החינוך שימוש מושכל בטכנולוגיה.  

 

מוקדי החדשנות הם אותם ערוצים בהם נמליץ למורים לבנות פעילויות לימודיות במטרה לקדום את הלמידה המשמעותית בבתי הספר. בכל אחד ממוקדי החדשנות יערכו תהליכי חשיבה ופיתוח עירוניים אשר ירוכזו ע"י מרכז עירוני. 

 1. תקשוב וקהילה 
 2. מעבדות ממוחשבות למדעים 
 3. חיים ברשת 
 4. למידה מבוססת מקום  
 5. למידה מרחוק בעתות חרום 
 6. למידה מבוססת פרויקטים 
 7. התנסות בטכנולוגיות מתקדמות 
 8. שלוב התקשוב בחינוך המיוחד 
לינקים בפוטר
דלג על לינקים בפוטר
nagish
עבור לתוכן העמוד