פורטל החינוך עיריית רמת גן
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן העמוד תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

שאלות ותשובות בנושאי רישום ושיבוץ לגן הילדים העירוני

שאלה: אם נרשמתי ביום השני ואילך לגן, זה משפיע על השיבוץ?

תשובה: הרישום לגנים מתקיים במהלך 3 שבועות מ- 11/01/2024 ועד 31/01/2024.

השיבוץ נעשה לפי אזור רישום וגיל כרונולוגי של הילד/ה בכפוף למצבת הילדים בגן. לא מי שנרשם ראשון משובץ ראשון.

  

שאלה: אילו מסמכים נדרשים עבור לימודים מחוץ לעיר (אישור לימודי חוץ)?

תשובה: לאישור לימודי חוץ נדרשים המסמכים הבאים:

 • טופס בקשה לאישור לימודי מחוץ לעיר (ניתן למצוא בפורטל החינוך /גני-ילדים והגיל הרך/טפסים).
 • נספח ד' מהגן (אישור קבלת הילד/ה לגן מהמוסד אליו רוצים להירשם).
 • טופס ארנונה או תאגיד המים על שם ההורים.
 • תעודות זהות שני ההורים תמונה + ספח פתוח עם פרטי הילד.
 • במידה וההורים רווקים/גרושים/ידועים בציבור יש לצרף טופס כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים וידועים בציבור.

את הטפסים יש למלא, לחתום ולשלוח לדוא"ל >rgan@ramat-gan.muni.il

לאחר בדיקת המסמכים יישלח אישור המאשר לימודי חוץ.

 

שאלה: האם אפשר לרשום לגן ילדים שנולדו בינואר 2022?

תשובה: בהתאם להנחיות משרד-החינוך, ניתן לבצע רישום עבור ילדים שנולדו עד 31/12/2021 בלבד.

 

שאלה: אילו מסמכים נדרשים לרישום  לגן, עבור תושבים חדשים בעיר?

תשובה: לרישום הילד/ה לגן הילדים לתושבים חדשים בעיר נדרשים המסמכים הבאים:

 • כתובות מעודכנות בתעודות הזהות של שני ההורים (תמונה + ספח פתוח עם פרטי הילד). (מעבר במהלך השנה יש לשלוח צילום תעודה מעודכנת לאחר המעבר לדירה).
 • חוזה דירה שבו מועד הכניסה לא יאוחר מתאריך 31/12/2024, (דף ראשון בו מופיעה הכתובת + דף בו מופיע תאריך כניסה+ דף אחרון חתום ע"י השוכרים והמשכירים ו/או קונים/מוכרים).
 • טופס ביטול רישום מישוב המגורים הקודם. (גם אם לא ביצעתם רישום בעיר הקודמת).
 • ארנונה ו"מי רמת גן" על שם ההורים.  
 • במידה וההורים רווקים/פרודים/גרושים/ידועים בציבור יש לצרף טופס כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים וידועים בציבור ((ניתן למצוא בפורטל החינוך /גני-ילדים והגיל הרך/טפסים). יש למלא פרטים ולחתום.

את המסמכים יש לשלוח לדוא"ל  >rgan@ramat-gan.muni.il לאחר בדיקת המסמכים ואישורם תשלח הודעה להורים כי ניתן לבצע רישום באתר במקוון.

 

שאלה: אילו מסמכים נדרשים למעבר דירה לעיר אחרת טופס ביטול רישום/טופס גריעה?

תשובה: לאישור ביטול רישום/גריעה נדרשים המסמכים הבאים:

את המסמכים יש לשלוח לדוא"ל >rgan@ramat-gan.muni.il לאחר בדיקת המסמכים, אישור יישלח להורים.

 

שאלה: אילו מסמכים נדרשים לעדכון כתובת מגורים בעיר?

תשובה: לעדכון כתובת מגורים נדרשים המסמכים הבאים:

 • כתובות מעודכנות בתעודות הזהות של שני ההורים (תמונה + ספח פתוח עם פרטי הילד), (מעבר דירה במהלך השנה יש לשלוח צילום תעודה מעודכנת לאחר המעבר לדירה).
 • חוזה דירה שבו מועד הכניסה לא יאוחר מתאריך 31/12/2024, (דף ראשון בו מופיעה הכתובת + דף בו מופיע תאריך כניסה+ דף חתימות).
 • ארנונה או מי רמת גן על שם ההורים.
 • במידה וההורים רווקים/גרושים/ידועים בציבור יש לצרף טופס כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים וידועים בציבור (ניתן למצוא בפורטל החינוך /גני-ילדים והגיל הרך/טפסים).
 • מעבר במהלך השנה יש לשלוח צילום תעודה מעודכנת (לאחר המעבר לדירה) למלא ולחתום.

את המסמכים יש לשלוח לדוא"ל >rgan@ramat-gan.muni.il לאחר בדיקת המסמכים ואישורם, תשלח הודעה להורים כי ניתן לבצע רישום באתר האינטרנט.

 

שאלה: מתי מתחיל הרישום לגן הילדים לשנת הלימודים הבאה/תשפ"ה?

תשובה: הרישום לשנת הלימודים תשפ"ה יתקיים בין התאריכים: 11/01/2024 א' בשבט התשפ"ד, עד 31/01/2024 כ"א בשבט התשפ"ד, באמצעות אתר האינטרנט העירוני בלבד.

 שאלה: מתי יתקיים כנס לגני הילדים ?

תשובה: הכנס יתקיים בזום בתאריך 08/01/2024 בשעה 19:00 קישור יעלה לפני הכנס

שאלה: אילו מסמכים נדרשים לתושבי חוץ שמבקשים להירשם בגנים ברמת-גן?

תשובה:

 • צילום תעודת זהות של ההורים.
 • מכתב בקשה של ההורים.

לתשומת ליבכם: רישום לתושבי חוץ יתבצע בשבוע האחרון של חודש אוגוסט על בסיס מקום פנוי בלבד. במידה ויימצא מקום בגן עירוני בר"ג, מח' גני ילדים תיצור קשר טלפוני עם ההורים, על כן חובה לשריין מקום במוסד חינוכי במקום מגוריכם.

את המסמכים יש לשלוח לדוא"ל >rgan@ramat-gan.muni.il

 

שאלה: האם ניתן להירשם לגן שאינו משויך לאזור המגורים?

תשובה: במערכת הרישום לגנים לא ניתנת אפשרות לביצוע רישום שלא לפי אזור המגורים. בתקופת הרישום ניתן להירשם לגנים המשתייכים לאזור המגורים בלבד. לאחר קבלת השיבוץ לגן, ניתן יהיה להגיש בקשת ערעור לגן אחר. השיבוץ יהיה על בסיס מקום פנוי ובכפוף לשיקולי המערכת בגן המבוקש.

 

שאלה: איך ניתן לרשום ילד האמור לעלות לכיתה א', אך ההורים מבקשים להשאיר שנה נוספת בגן בכפוף להמלצת הגננת?

תשובה: להישארות ילד שנה נוספת בגן חובה יש לפנות למנהל/ת ולגנ/נת הגן, לאשר ולחתום על גבי טפסים ,  טפסים אלו יועברו לשירות הפסיכולוגי להמשך בדיקה והערכת בשלות. לאחר המלצת השפ"ח, תישלח להורים הודעה. מחלקת גני-הילדים תיצור קשר עם ההורים לביצוע הרישום לגן או רישום לכיתה א'.

לתשומת לבכם: במח' גני ילדים יש רשימה של כל הילדים האמורים להישאר שנה נוספת בגן ונשמר עבורם מקום בגן. חובה לבצע רישום במועד לכיתה א'.

 

שאלה: הורים המבקשים הדלגה לכיתה א' לילד/ה. איך ניתן לבצע הדלגה לכיתה א' לילד/ה בגיל חובה?

תשובה: ניתן להגיש בקשה להדלגה לכיתה א' תלמיד שתאריך הלידה לא יאוחר מ-31 בינואר 2019. יש לבצע רישום לגן חובה. פרטים נוספים בשירות הפסיכולוגי טל' 03-6780388.

 

שאלה: אילו מסמכים נדרשים לבקשת סייעת רפואית לילד/ה?

תשובה: לבקשת סייעת רפואית לילד/ה נדרשים המסמכים הבאים:

 • תצלום תעודת זהות תמונה + ספח פתוח בו מעודכנים פרטי הילד.
 • מסמכים רפואיים מרופא אלרגולוג או רופא מומחה (לא רופא ילדים) חוות הדעת צריכה להיות מעודכנת בטווח שלא יעלה על 6 חודשים מיום הבקשה.
 • טופס ויתור סודיות קטין (ניתן למצוא בפורטל החינוך /גני-ילדים והגיל הרך/טפסים) יש למלא ולחתום.
 • את המסמכים יש לשלוח לדוא"ל >ragn@ramt-gan.muni.il עד סוף אפריל 2024.
 • לאחר בדיקה ואישור ממשרד הבריאות נציגה האחראית על הנושא תיצור קשר עם ההורים.

 

שאלה: אילו מסמכים נדרשים לילדים עם לקות שמיעה/ הנגשה שמיעתית?

תשובה: הורים לילדים עם לקות שמיעה המעוניינים בשיבוץ לגן עם נגישות אקוסטית נדרשים המסמכים הבאים:

 • אישור תוצאות בדיקת אודיוגרמה.
 • המלצה מיח"א/שמ"ע.

את המסמכים יש לשלוח לדוא"ל >rgan@ramat-gan.muni.il

 

שאלה: הורה המעוניין לשלם תשלומי הורים שלא באמצעות כרטיס אשראי למי לפנות?

תשובה: בכל פנייה לגבי תשלומי הורים יש לפנות לטלפון 072-2409578/9

לינקים בפוטרדלג על לינקים בפוטר
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד