פורטל החינוך עיריית רמת גן
בר עליון
דלג על בר עליון
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

ועדת השמה

ועדת השמה היא גוף מקצועי באחריות אגף החינוך ברשות המקומית, שהרכבו נקבע בחוק ובידיה הסמכות והאחריות לקבל החלטות לגבי זכאותו וזכותו של התלמיד בעל הצרכים המיוחדים לחינוך מיוחד ולגבי השמתו במסגרת החינוכית ההולמת את צרכיו. 

עבור ההורה, ועדת ההשמה היא גורם מקצועי אשר בפניו ניתן להשמיע התלבטויות, השגות, רצונות ולהפנות אל חברי הוועדה שאלות בכל הקשור לזכאות הילד לחינוך מיוחד ולמסגרת חינוכית המתאימה עבורו. 

מי מבקש לזמן ועדת השמה? 

המסגרת החינוכית בה נמצא הילד פונה בבקשה לאגף החינוך ברשות המקומית לכינוס ועדת  השמה. 

הורים יכולים לבקש כינוס של ועדת השמה ישירות מאגף החינוך ברשות המקומית. 

מי הם חברי ועדת ההשמה? 

בועדת ההשמה חייבים להשתתף לפחות שלושה אנשים:  

 • נציג רשות מקומית שהוא יו"ר הוועדה (למשל, מנהל מחלקת החינוך)  
 • המפקח על החינוך המיוחד או נציגו 
 • פסיכולוג חינוכי מטעם השירות הפסיכולוגי החינוכי ברשות.  
 • בהרכב ועדת השמה מוזמנים גם נציג ארגון ההורים הארצי ועובד סוציאלי של הרשות.  

כיצד מתנהל הדיון?  

ההורים יזומנו לוועדה בהזמנה רשמית ע"י מחלקת החינוך ברשות. גם הילד יזומן לועדה, אך נוכחותו איננה בגדר חובה וכל הורה יכול להחליט האם נכון בעיניו להביא את ילדו לועדה. בוועדה יתקיים דיון לגבי זכאותו האפשרית של הילד ללמידה במסגרת חינוכית מיוחדת.  

 • גננת הגן או הצוות החינוכי של בית הספר, המפנה את ילדכם לועדת השמה, מציגים את תפקודו של ילדכם בגן/בית הספר, ואת המהלכים שננקטו בכדי לאפשר את שילובו בחינוך הרגיל.  
 • הפסיכולוג החינוכי של המסגרת החינוכית מציג את הדו"ח הפסיכולוגי. 
 • ההורים מוזמנים להביע את דעתם, לבטיהם ובקשותיהם ואם הילד נוכח בעת הדיון, אף הוא מוזמן להביע את דעתו. 
 • בטרם מתכנסת הוועדה, ימסרו לכם עותקים של שאלון ההפניה לוועדה ושל חוות הדעת הפסיכולוגית. לאחר עיון במסמכים אלו, תוכלו לגבש את עמדתכם באשר לאפשרות הלימודית הטובה ביותר עבור ילדכם. 

סיכום הדיון והחלטת הוועדה  

 • לאחר הדיון בועדת ההשמה, שנערך בנוכחות ההורים והצוות החינוכי, חברי הוועדה בלבד מסכמים את הדיון ומקבלים החלטה בנוגע לשאלה האם הילד זכאי לחינוך מיוחד. 
 • ועדת השמה תודיע על החלטתה בכתב ותנמקה לא יאוחר מ-21 יום לאחר קבלת ההחלטה. אם נמצא כי הילד זכאי לחינוך מיוחד, נימוקי ההחלטה יכללו את מוקד הקושי של הילד ואת סוג המסגרת המיוחדת שאליה הוא מופנה להמשך חינוכו. ניתן לערער על החלטת הוועדה.
 • ועדת השמה מחליטה על זכאות או אי זכאות לחינוך מיוחד, בהמשך מתכנסת ועדת שיבוץ כדי להחליט על המסגרת החינוכית בה ילמד הילד. 
 • בהעדר מסגרת חינוך מיוחד המתאימה לילד בתחום הרשות המקומית, תפנה הרשות המקומית לרשות אחרת בה קיימת מסגרת חינוכית מיוחדת המתאימה לילד ותבטיח את קליטתו. במקרה זה, תארגן הרשות המקומית את הסעת הילד ותישא בהוצאות אגרת לימודי חוץ. 

ועדת ערר 

הורה אשר חולק על ההחלטה שהתקבלה על ידי ועדת ההשמה, רשאי לפנות לועדת ערר ולהגיש ערעור בכתב על החלטת הוועדה. 

את הבקשה יש להגיש ליו"ר ועדת הערר ולשולחה למנהל המחוז בפרק זמן של 21 יום מעת קבלת החלטת ועדת ההשמה (ניתן לקבל פרטים מדויקים במחלקת החינוך ברשות המקומית). 

זימון לועדת ערר יעשה בכתב וישלח להורים בדואר רשום, לא פחות משבועיים לפני מועד הישיבה. 

תפקיד ועדת ערר להחליט האם: 

 • לקבל את הערר ולשנות את החלטת ועדת ההשמה. 
 • להחזיר את העניין לדיון חוזר בועדת ההשמה. 
 • לדחות את הערר. 

החלטת ועדת הערר היא סופית. 

למידע על וועדות שילוב והשמה באתר משרד החינוך >>

nagish
עבור לתוכן העמוד