פורטל החינוך עיריית רמת גן
תוכן העמוד תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

הגיל הרך

תפקיד הפסיכולוג בגן

 

ליווי והיוועצות עם הגננת: העבודה בגן מתאפיינת בראש וראשונה בליווי,הדרכה ותמיכה לגננות ע“י הפסיכולוג בגן לאורך כל השנה. ההדרכה כוללת בין היתר: מענה קונקרטי המעשיר את ”ארגז הכלים” של הגננת, חשיבה משותפת בנושאי איתור, בניית תוכניות התערבות פרטניות ומערכתיות וכן עזרה בגיוס שיתוףפעולה מן ההורים.

איתור ומעקב של ילדים עם צרכים מיוחדים בתחומי ההתפתחותהשונים: האיתור נערך בחודשים הראשונים של השנה על ידי תצפיות, שיחותמשותפות עם הורים, קשר עם גורמי חוץ המטפלים בילדים, שאלונים וכדומה.

בנוסף, נערך באופן שוטף מעקב אחר ילדים עם צרכים מיוחדים המקבלים סיוע שלגננת שי“ח וילדים המטופלים אצל גורמי טיפול פרא-רפואיים חיצוניים. ההתערבותהפסיכולוגית נעשית על ידי יצירת קשר עם גורמים אלה ובניית תוכניות התערבותמשותפות בכדי לקדם את הילדים בגן.

הדרכות הורים/היוועצות הורים: פסיכולוג הגן מהווה כתובת מכילהומקצועית להורים לצורך ייעוץ ראשוני והכוונה בתחומי ההתפתחות השונים או בכדי לתת מענה על קשיים שמטרידים הורים במהלך השנה. במסגרת השנה מומלץ לערוך ”יום פתוח להורים“ המאפשר התייעצות קצרה (ללא רישום) להורים בכל נושא המטריד אותם לגבי התפתחות או התנהגות ילדם.

הערכה פסיכולוגית לילדי הגן:לאחר שהגננת תבצע תהליך מסודר של מיפויואיתור ילדים עם צרכים מיוחדים (בדרך כלל של מספר מוקדי קושי), פסיכולוג הגןיפעיל שיקול דעת מקצועי כיצד לבצע הערכה פסיכולוגית. מטרת ההערכה היאלהתחקות אחרי שורשי הבעיה ולהמליץ על תוכנית התערבות פרטנית וכוללניתמתאימה בכדי לקדם את הילד בתחומי ההתפתחות השונים. המידע מההערכה הפסיכולוגית ישמר בתוך תיקפסיכולוגי ממוחשב ותיק קרטון.

השתתפות בועדות שילוב והשמה: סיוע לגננת בתהליכי הפניית ילדים להתערבות חינוכית וטיפולית מתאימה וכל הכרוך בכך: התלבטויות של ההורים(ולעיתים סירוב), הסבר על מסגרות חינוך מיוחד או על תמיכה במסגרת גן רגיל (גננת שי“ח) וייצוג הילד ומשפחתו בוועדות השונות.

התערבות וייעוץ של פסיכולוג הגן במצבי חירום או משבר: עזרה למשפחות שעוברות תהליך גירושין או למשפחות שחוו טראומה כלשהי (מחלה,מוות וכדומה) וכן נתינת מענה מערכתי בעת אירוע חרום רחב יותר.

הדלגה

הכנה לכיתה א'

יחידה התפתחותית בשפ"ח רמת-גן

ריפוי בעיסוק

מחשבות על הגיל הרך

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד