פורטל החינוך עיריית רמת גן
תוכן העמוד תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

יעוד השירות

השירות הפסיכולוגי חינוכי ברמת-גן רואה את ייעודו כמוביל את הטיפול ברווחה הנפשית באוכלוסיית הילדים מלידה עד גיל 18, ובבתי-הספר לחינוך מיוחד עד גיל 21.  

השירות ניתן לכל מערכות החינוך בעיר, החל מגני טרום-טרום חובה, לכל הגנים המשולבים והטיפוליים, לבתי-הספר היסודיים הממלכתיים והממלכתיים דתיים בעיר, לבתי הספר לחינוך המיוחד ולכל בתי-הספר התיכוניים. כמו כן, ניתן שירות לשני מרכזים לגיל הרך ולשלושה מעונות יום בעיר. בנוסף, מלווים פסיכולוגים מערכות מיוחדות כמו המכינה על שלוחותיה ומרכזי למידה. ברוב המסגרות יש נוכחות קבועה של פסיכולוג (רמה א' עפ"י מתווה שירות פסיכולוגי חינוכי). 

ההפניה מתבצעת בדרך כלל באמצעות גננת/ יועצת/ מנהל או גורם אחר מהצוות החינוכי שבבית-הספר.  

תיתכן פניה ישירה על ידי ההורים. במקרה זה הפסיכולוג יבדוק עם ההורים את הקשר הרצוי שבין המשפחה למערכת החינוכית. 

פסיכולוגים  מלווים את מערכת החינוך והרווחה בעיר כנציגים בוועדות שונות (לדוגמא: ועדת היגוי לגיל הרך, מעברים, ועדת שילוב גני-ילדים, ועדת שילוב בתי-ספר, ועדות השמה באגף החינוך, ועדות-החלטה ברווחה), כמובילים תהליכים ופרויקטים, או כשותפים להם. 

השירות פועל מתוך גישה רב ממדית, המתייחסת לילד כולו, כפרט הנמצא בקשרי גומלין עם המערכות החברתיות הכוללניות יותר (משפחה, גן, בית-ספר, קהילה, חברה). גישה אקולוגית זו מתייחסת לסיוע מתוך הסתכלות מורכבת על מכלול המרכיבים הללו. לאור זאת, אוכלוסיית היעד של הפסיכולוג החינוכי כוללת לא רק את התלמיד, אלא את משפחתו, הצוות החינוכי ושאר הסוכנים המשפיעים ומלווים אותו. לפיכך, הטיפול המוצע יכול להיות ברמת הפרט, המשפחה, ההנהלה, המורה, קבוצת המורים/גננות, המטפלים השונים. לעיתים קרובות הטיפול הכולל הינו בו זמנית בחלק מהמערכות או בכולן. 

השרות הפסיכולוגי מוכר לצרכי התמחות בפסיכולוגיה חינוכית על ידי מועצת הפסיכולוגים. 

מעבר לשירותים הניתנים ע"י השירות הפסיכולוגי החינוכי מופעל בר"ג בהתאם לנהלי שפ"י שירות פסיכולוגי משלים במימון הורים - מרכז שחפים, ובו שירותים שאינם נכללים במתווה השירות הפסיכולוגי. 

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד