פורטל החינוך עיריית רמת גן
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן העמוד תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

כספים

מחלקת כספים באגף החינוך אחראית על טיפול במערכת הכספים של האגף בכפיפות לראש העירייה, הגזברות, מנהלת האגף, לתקציב המאושר ע"י מועצת העיר ומשרד הפנים, ועל פי חוקי העזר העירוניים.

תפקיד מחלקת הכספים הינו לנהל את ההוצאות של האגף ע"י בקרה, פיקוח וניהול תקציב הפעולות של מחלקות האגף וכן התייעלות וחסכון בהוצאות, בניית תקציב ומעקב ביצוע תקציב ,מקסום הכנסות ממשרד החינוך וממקורות נוספים.

בנוסף, אחראית המחלקה על בנייה, ניהול ובקרה של התקציב הבלתי רגיל של האגף בשיתוף עם מחלקת לוגיסטיקה.

תפקיד נוסף של המחלקה הוא פיקוח ובקרה על תקציבי הניהול העצמי של בתי הספר.

המחלקה עובדת בשיתוף עם הגזברות, אגף הרכש, מחלקת נכסים, המחלקה המשפטית, התאגיד העירוני ואגפים נוספים.

 

הנחיות ונהלים

הקצבות למוסדות חינוך  

גני ילדים - יועברו הקצבות עירוניות פעמיים בשנה ליעדים הבאים: חומרי מלאכה, חומרי ניקוי ואחזקת טלפון. 

בתי ספר בניהול עצמי - תועבר הקצבה של סל לתלמיד אחת לחודש. 

בתי ספר שלא בניהול עצמי - לבתי הספר שטרם נכנסו לניהול עצמי יועברו הקצבות פעמיים בשנה ליעדים הבאים: חומרי מלאכה, חומרי ניקוי, ספרייה, ציוד לימודי, שונות, סיוע לתלמידים נזקקים, תיקון ציוד אור קולי, דמי שכפול/צילום. 

תשלומי הורים:

התשלומים נחלקים לתשלומים עבור שירותי חובה ולתשלומים עבור שירותי רשות. שירותי חובה הם שירותים שחייבים לשלם בעבורם גם אם אין צורכים אותם. שירות החובה היחיד הוא ביטוח תאונות אישיות לתלמידים. כל יתר השירותים הניתנים הם שירותי רשות.

גני ילדים: הגביה תתבצע ע"י מפעלי בית עמנואל באמצעות אינטרנט/מזומן/צ'ק והסכומים יועברו לגנים מספר פעמים בשנה.

בתי ספר: הגביה תתבצע ע"י בתי הספר באמצעות הוראות קבע ו/או אינטרנט.

גובה תשלומי החובה והרשות נקבע בחוזר של מנכ"ל משרד החינוך המתפרסם כל שנה.

אגרת תלמידי חוץ:

בהתאם להנחיות משרד החינוך, על ההורים להמציא התחייבות כספית מהרשות השולחת עבור תשלום אגרת חוץ (נא לשים לב שמדובר בהתחייבות כספית ולא באישור ללימודי חוץ). התשלומים יועברו לאגף החינוך בעירייה.

במקרה של תלמיד בעל התחייבות כספית של הרשות השולחת, עיריית רמת-גן תגבה את האגרה מהרשות השולחת.

במקרה של תלמיד שלא המציא התחייבות כספית מהרשות השולחת, התשלום יגבה מההורים ע"י המוסד החינוכי.

לינקים בפוטרדלג על לינקים בפוטר
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד