לאתר העירוני
לדף הבית
חינוך לשונימרכז משאביםבית מתיאאתרי בתי ספרפורטל החינוך
 
חינוך לשוני

תכניות לימודים

 1. הטמעת יעדים בחינוך לשוני בכיתות ג'-ד'
 2. תכנית הוראה להטמעת יעדי החינוך הלשוני בכיתה ה'
 3. מדריך ליישום תכנית הלימודים – פרק היעדים ותאוריות
 4. מדריך ליישום תכנית הלימודים בחינוך המיוחד – פרק ראשון

מבדק דינמי ואסופת מבדקים
מטרות ורציונל

 1. מטרות רציונל ותוכן עניינים לערכת המבחנים
 2. הערכת תלמידי שילוב, לו"ז - תשע"ד, לפי כיתות

מבדק פרטני דינמי הנחיות

 1. מבדקים לשליטה בצופן האלפביתי
 2. מבדק פרטני דינמי – הנחיות

כיתה ב'

 1. כיתה ב' - טקסט מידע - ערן והענק האיום
 2. כיתה ב' - הבעה בכתב - המחרוזת
 3. כיתה ב' - טקסט מידע - זנבות
 4. כיתה ב' - טקסט מידע - סומית הגליל
 5. כיתה ב' - טקסט סיפורי - מי הקיש על הדלת שלי
 6. כיתה ב' - טקסט מידע - דולפינים
 7. כיתה ב' - טקסט סיפורי - מתנה לאבא
 8. כיתה ב' - הבעה בכתב משחקים בכדור
 9. כיתה ב' - טקסט מידע הצמר
 10. כיתה ב' - טקסט סיפורי קיפוד בא לחצר
 11. כיתה ב' - קריאה קולית של טקסט אבא מכין תה
 12. כיתה ב' - מבדקים לשליטה בצופן האלפביתי
 13. כיתה ב' - הכתבה מתוך 8 המשימות
 14. כיתה ב' - קריאת מילים מתוך 8 המשימות

כיתה ג'

 1. כיתה ג'- טקסט מידע - העץ הקסום
 2. כיתה ג' - טקסט סיפורי - שומר מסילת הברזל
 3. כיתה ג' - טקסט סיפורי - העץ העצוב

כיתה ד'

 1. כיתה ד' - טקסט מידע - הנגב
 2. כיתה ד' - טקסט סיפורי - מרק גרזן
 3. כיתה ד' - טקסט מידע אולימפיאדה
 4. כיתה ד' - טקסט סיפורי מעשה בשני אמנים

כיתה ה'

 1. כיתה ה' - טקסט מידע - חנה סנש
 2. כיתה ה' - הבעה בכתב - הצעה למנהלת בית ספר להדרכת תלמידים בספריה
 3. כיתה ה' - טקסט סיפורי - לאן נעלם קפיטן קוק
 4. כיתה ה' - טקסט מידע - רבי יהודה הנשיא
 5. כיתה ה' - טקסט סיפורי - ריקודו של ר' אברהם
 6. כיתה ה' - טקסט מידע - המנורה
 7. כיתה ה' - טקסט מידע - איך המציאו את הכסף
 8. כיתה ה' - טקסט סיפורי - אמיל יורד בתחנה הלא נכונה
 9. כיתה ה' - הבעה בכתב הבעת דעה על אירוע והנמקתה
 10. כיתה ה' - טקסט מידע הדפוס שינה את העולם
 11. כיתה ה' - טקסט סיפורי יפיפיה
 12. כיתה ה' - טקסט סיפורי צדקה בדרך כבוד

כיתה ו'

 1. כיתה ו' - הבעה בכתב - הבעת עמדה על בניית גן חיות
 2. כיתה ו' - טקסט מידע - בעלי חיים בגני חיות
 3. כיתה ו' - טקסט סיפורי - הסיד הדגול 
 4. כיתה ו' – טקסט סיפורי, מה ההבדל
 5. כיתה ו' - טקסט מידע - דע את האויב

כיתה ז'

 1. כיתה ז' - הבעה בכתב - טיעון דוגמא אישית בן גוריון
 2. כיתה ז' - טקסט מידע - ההתישבות הכפרית היהודית החדשה בנגב
 3. כיתה ז' - טקסט מידע לזכרו של דוד בן גוריון
 4. כיתה ז' – טקסט מידע, משקעים בנגב
 5. כיתה ז' – טקסט מידע, אליעזר בן-יהודה
 6. כיתה ז' - הבעה בכתב טיעון אורח חיים בריא
 7. כיתה ז' - טקסט מידע כמה שעות הליכה שוות 
 8. כיתה ז' - טקסט מידע שימוש במשאבי טבע ודילולם

כיתה ח'

 1. כיתה ח' - טקסט מידע לזכרו של דוד בן גוריון
 2. כיתה ח' - טקסטים מידעיים - גני חיות - כולל הבעה בכתב
 3. כיתה ח' - הבעה בכתב טיעון תחנת רדיו באחריות התלמידים
 4. כיתה ח' - טקסט טיעוני עיתוני הנייר לאן
 5. כיתה ח' - טקסט מידע ים המלח

מבדקים ומיצבים

 1. גני ילדים - פירוט ההישגים הנדרשים 2008 
 2. כיתות א' - מבדק שמונה המשימות 
 3. כיתות א' - מבדק שמונה המשימות חוברת לרישום תוצאות המבדק 
 4. כיתות א' - מבדק שמונה המשימות למורה
 5. כיתות א' - מבדק ומחוון לבדיקת רכיבי הקריאה - רונית בריר
 6. כיתות ב' - מפרט המיצב לכיתות ב תשע"א 
 7. כיתות ג' - יחידת הוראה - המלצה לביקור באתר 
 8. כיתות ג' - יחידת הוראה - ילד כרובית 
 9. כיתות ג' - מבדק לטקסט - פלופ 
 10. כיתות ג' - רשימת מילים מומלצות תש"ע 
 11. כיתות ג' - תכנית הוראה להטמעת יעדי החינוך הלשוני 
 12. כיתות ג'-ד' - מפרט תכנים להערכת החינוך הלשוני לכיתות ג'-ד'
 13. כיתות ד' - דוגמאות למבחני פירלס 
 14. כיתות ד' - התופרת, דוגמה למבחן בין לאומי
 15. כיתות ד' - טקסטים ומבדקי פירלס
 16. כיתות ד' - לומדים על מזג האויר פירלס 
 17. כיתות ד' - משל האיכר ובניו
 18. כיתות ד' - עכברים הפוכים פירלס 
 19. כיתות ה' - מפרט המיצב לשנת תשע"א 
 20. כיתות ה' - סאברעס עיבוד המבדק 

כתיבה

 1. 5 סוגי היגע הלשוניים המעורבים בתהליך האיות
 2. התבנית הסיפורית
 3. חיקוי יצירתי - כותבים - סיפור כמו
 4. כרטיס ניווט לתיאור דמות
 5. כרטיסי ניווט סוגי שאלות ותפקידן
 6. כרטיסי ניווט על פי תלתן מטח שרית בן יצחק
 7. כתיבה מאמר - נורות פלד
 8. מאמר כתיבה - דורית רביד
 9. מחוון להערכת כתיבת תשובה תקינה
 10. מכונת הסיפורים
 11. פיצוח שאלה וכתיבת תשובה תקינה - כרטיס ניווט - רונית בריר
 12. רכיבים לכתיבת תיאור דמות
 13. כרטיסי ניווט מילות קישור
 14. מחוונים להערכת כתיבת סיפור - רונית בריר
 15. תבנית לתיאור דמות
 16. תיאור דמות
 17. התמודדות קוגניטיבית עם קריאה

רצף מסמכים ותכניות לימודים בחינוך לשוני

 1. הטמעת יעדי החינוך הלשוני בכיתות ה'
 2. הטמעת יעדים בחינוך לשוני בכיתות ג'-ד'
 3. מדריך ליישום תכנית הלימודים בחינוך המיוחד - פרק ראשון
 4. מדריך ליישום תכנית הלימודים פרק היעדים ותאוריות

הוראת קריאה והבנת הנקרא

 1. בנק אם-אז לראשית קריאה על פי לאה פטרון
 2. המודל המודולרי לקריאה והבנה 
 3. הקניית קריאה על פי זהבה קלנר
 4. התאמת תמונה למילה
 5. חוקי כתיבה על פי דגנית שניר
 6. מודל לתיאור קשיי קריאה
 7. מודעות פונולוגית בהתאם לתכנית הלימודים בחינוך לשוני לח"מ מיכל בן יהודה מתי"א טבריה
 8. מילה כמו בעברית
 9. מילים מתחרזות ותמונות
 10. ממדי ההבנה מיומנויות וממדי הבנה גירסה משופרת
 11. סיכום פרופיל גרפי של שיטות קריאה על פי גיסי שריג
 12. ערכת מעקב - מבדקי קריאה - מצגת הדרכה - שרית בן יצחק
 13. רכיבי הקריאה - טבלה למיפוי כיתה רונית בריר
 14. רעיונות לטיפוח אוריינות בכיתות היסוד
 15. שלבים בהתפתחות הקריאה והכתיבה
 16. תכנית לימודים בחינוך לשוני מותאמת לחינוך המיוחד
 17. תמונות לתרגול חריזה 1
 18. תמונות לתרגול חריזה 2

יחידות הוראה

 1. חנוכה לכיתות א'-ב' - שרית בן יצחק
 2. חנוכה לכיתות ב'-ג' - מורות שילוב ומחנכות
 3. חנוכה לכיתות ד'-ה' - מורות שילוב ומחנכות
 4. שפה וחינוך לשוני - פסח - שרית בן יצחק
 5. תכנון יחידת הוראה - סיפור פך השמן - כיתות א'-ב'

תח"י - תכנית לימודים יחידנית

 1. טופס 1 - פרטים אישיים - תח"י רמת גן
 2. טופס 2 - מוקדי כוח ומוקדים לחיזוק – תח"י רמת גן
 3. טופס 3 - תכנית העבודה - מטרות ויעדים - תח"י רמת גן
 4. טופס 4 – סיכום – תח"י רמת גן
 5. טופס 4 - תכנית העבודה - מטרות ויעדים תח"י רמת גן
 6. כלי המסייע בניתוח מטה קוגנטיבי של עבודת מורת השילוב-עיבוד להשתלמות עירית זילבר ורונית בריר
 7. טופס הנחייה כללי לכתיבת תח"י - רמת גן
 8. מאגר מטרות ויעדים על פי תה"ל בחינוך לשוני - רונית בריר ועינת פביאן
 9. מדריך לכתיבת תח"י – תש"ע
 10. מחוונים להערכת תח"י
 11. מצגת - הדרישות ורציונאל לכתיבת תח"י השתלמות מורות שילוב תשע"א
 12. מצגת מסכמת - עמדות כלפי כתיבת תח"י
 13. תח"י דינמי - תמי רוזנטל, בי"ס זומר
 14. תח"י דינמי בקריאה עינת פביאן ובהדרכת רונית בריר
הדפס שלח לחבר חזרה
צור קשר | אודות האתר | מפת האתר
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DCSIMG