פורטל החינוך עיריית רמת גן
פורטל החינוך עיריית רמת גן
גודל טקסט

מידע נוסף

 

 

שעות הפעילות החינוכית בגנים:


בימים א'-ה' בין השעות 7:55 – 14:00, ימי ו' בין השעות 7:55 – 12:45

למעוניינים, הגן נפתח ע"י הסייעת בשעה 7:35

 

ימים ראשונים בגני-הילדים 

שנת הלימודים תפתח ביום שישי, 01.09.2017, י' באלול תשע"ז, בשעה 8:00 בבוקר.

גננת הגן תיצור עמכם קשר לפני פתיחת שנת הלימודים באמצעות טלפון או מכתב שיישלח הביתה ובו יפורטו ההנחיות לקראת ההגעה לגן. 

מידע מפורט בכל הקשור לגן יינתן במסגרת אסיפת ההורים הראשונה. 

ברוב הגנים, אסיפת ההורים הראשונה תתקיים בשבוע הראשון לשנת הלימודים ו/או בהתאם להודעה של גננת גן.  

שעות הגן בשבוע הראשון בשנת הלימודים הן כלהלן: 

בגני-הילדים לגילאי חובה וטרום חובה יתקיימו הלימודים כסדרם מהיום הראשון: 14:00-8:00. 

בגנים שלומדים בהם ילדים בני 4-3 שעבורם מדובר בשיבוץ לגן חדש, יתקיימו הלימודים כדלהלן: 

 • ביום הראשון לשנת הלימודים: בין השעות 10:00-8:00.  
 • ביום השני לשנת הלימודים: בין השעות 11:00-8:00.  
 • מהיום השלישי והלאה יתנהלו הלימודים כסדרם. 

ילדים שזו להם שנת לימודים שנייה בגן-ילדים לגילאי 4-3 יכולים לשהות בגן מהיום הראשון עד השעה 14:00.  

מעבר לכך, שעות השהייה בימים הראשונים בגן נתונים לשיקול דעת ההורה ובהתאם לקצב הסתגלות הילד בתיאום עם גננת הגן. 

תכניות העשרה – תשלומי רשות

בכל גני-הילדים בעיר רמת־גן מתווספים לפעילות השוטפת תכניות שבועיות בתחום החינוך הגופני והריתמוסיקה. 

תכניות רשות אלה מועברות ע"י אנשי מקצוע המתמחים בנושא ולא ע"י הגננת. בשל כך, ההורים משתתפים בעלות תכניות רשות אלה בגנים. 

התשלום  השנתי הנגבה עומד על סך של 597 ₪ (כ-59 ₪ לחודש).

 • בשנת הלימודים תשע"ח ייתכנו שינויים קלים ביחס לסכומים הנ"ל, בהתאם לעדכונים שיתקבלו ממשרד החינוך.

קיום התכניות בגן של ילדכם מותנה בהסכמת הורי הגן לתשלום רשות זו. במידה ואתם מעוניינים שהתכנית תופעל בגן, אנא שלמו עבור התכנית בסיום תהליך הרישום באמצעות אתר האינטרנט.  

התשלומים ייגבו מתחילת שנת הלימודים. 

 לידיעתכם, התשלום עבור תכניות אלה מסובסד ע"י עיריית רמת־גן המשלימה תקציבים הנדרשים לקיום התכניות.

במידה וההורים לא ישלמו עבור תכניות אלה, הם לא יופעלו בגן.

הישארות שנה שנייה בגן חובה 

הורים המעוניינים שילדם יישאר שנה נוספת בגן חובה, מחויבים לפנות לגננת ולפסיכולוג הגן ולחתום על טפסים מתאימים שיועברו על-ידה לשפ"ח יחד עם המלצה להישארות בגן.

חובה על ההורים לרשום לבית – הספר את ילדם. 

הדלגה לכיתה א' 

הקדמת המעבר לבית הספר והכניסה לכיתה א' עבור ילדים בעלי יכולות מעולות  ברוב תחומי ההתפתחות שתאריך לידתם הוא לא יאוחר מ-31 במרץ 2012, האמורים להיכנס בשנת הלימודים תשע"ח לגן חובה. על ההורים לפנות לגננת מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מאחד בינואר בשנת הלימודים הנוכחית. הגננת תיידע אותם בדבר התהליך הנדרש להדלגה לבית-הספר.

פרטים נוספים בשפ"ח בטלפון 03-6780388

חובה על ההורים לרשום לגן חובה את ילדם.  

 

 

 

הנגשה שמיעתית 

הורים לילד עם לקות שמיעתית המעוניינים בשיבוץ לגן עם נגישות אקוסטית, יודיעו על כך למח' גני-הילדים ויצרפו תוצאות בדיקת אודיוגרמה עדכנית והמלצת מיח"א. 

ילדים עם קשיים רפואיים 

מדינת ישראל מכירה בזכויותיהם של תלמידים בעלי צרכים רפואיים ייחודיים ללמוד במסגרות חינוכיות רגילות, תוך קבלת סיוע לביצוע טיפולים פולשניים או פעולות למניעת מצבים מסכני חיים. יש להודיע למח' גני-ילדים במועד הרישום אם ילדכם זקוק למלווה אישי (סייעת רפואית)  ודרוש להם ליווי בגן. יש לצרף חוות דעת עדכנית מרופא מקצועי, המפרט את מהות המצב הרפואי ואת הטיפול הנדרש במהלך שעות הלימוד במוסד החינוכי. הסיוע יינתן במקרים הבאים - 

א. קריטריונים לקבלת טיפול פולשני אקטיבי בשגרה, תלמיד הנדרש רק לאחת מהפעולות המפורטות ואינו יכול לבצען

עצמאית: 

 1. מתן חמצן
 2. שאיבת הפרשות דרך טרכאוסטום
 3. צנתור שלפוחית השתן
 4. הזנה דרך זונדה/גסטרוסטום
 5. ניטור רמת הסוכר והזרקת אינסולין

ב. קריטריונים להשגחת מצבים מסכני חיים: 

 1. אלרגיה מסכנת חיים למזונות הבאים: חלב, בוטנים, סומסום, אגוזים, ביצים ודגים בלבד.
 2. אפילפסיה כללית לא מאוזנת ואפילפסיה מיקלונית.
 3. הפרעת קרישה חמורה עם נטייה לדמם לא מבוקר.
 4. סכנת חיים מפגיעה פיסית, כמו לאחר השתלת קוצב לב.

למען הסר ספק, לא ניתן לספק סיוע במצבים של: קושי או מוגבלות הדורשים עזרה בפעולות שגרה יום יומיות ADL (Activity of daily living) כגון: הלבשה, ניידות, אי שליטה על סוגרים או שימוש בשירותים לרבות החלפת חיתולים, השגחה כללית מהיפגעות או סיוע ותיווך לימודי.

בעת הרישום יש להציג מסמכים רפואיים לצורך שיבוץ מיטבי. בחודש אפריל תיפתח המערכת להגשת הבקשות לסיוע רפואי וייתכן שתדרשו להציג מסמך רפואי עדכני לשנה של תשע"ח.

מועדי ההגשה יפורסמו בהמשך.

 

עיריית רמת-גן שומרת לעצמה את הזכות לשינויים. 

ט.ל.ח 

nagish
עבור לתוכן העמוד