פורטל החינוך עיריית רמת גן
פורטל החינוך עיריית רמת גן
גודל טקסט

מטרת היחידה

רמת גן מהווה מוקד משיכה לעולים רבים, בשל מיקומה הגיאוגרפי ובשל צביונה התרבותי, חברתי, קהילתי וכלכלי. על מנת לשלב את התלמידים העולים והוריהם בחיי העיר, הקימה עיריית רמת גן באגף החינוך את היחידה לטיפול בתלמידים עולים ובני עולים. מטרת היחידה הינה יצירת תנאים להתאקלמות מיטבית מגן הילדים ועד התיכון ולפתח מגוון פעילויות בנושאי חברה ותרבות, לימוד השפה העברית, מתן מידע ומתן מענים לעולים בכל הגילאים והמוצאים, בהתאם לצרכים העולים מהשטח.

ביחידה עובדים אנשי חינוך וטיפול, בני הקהילה (עולים) שבתוכה הם פועלים אשר יוצרים את הגשר בין התרבות הישראלית לבין תרבות ארץ המוצא של התלמידים העולים ובני משפחותיהם.

עובדי היחידה פועלים בשלושה מעגלים: ילד, משפחה וקהילה. הפעילות מכוונת לקדם את שילובם החברתי והלימודי של התלמידים העולים בבית-הספר ובחברת בני גילם, לשמש כתובת אמינה בעיני התלמידים, צוות החינוכי וההורים ולהעביר באופן מלא ואחראי את המסרים בין המעגלים השונים.

nagish
עבור לתוכן העמוד