פורטל החינוך עיריית רמת גן
בר עליון
דלג על בר עליון
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

פדגוגיה חדשנית לקידום למידה משמעותית

ההמלצות המופיעות במסמך זה מתבססות על העקרונות הפדגוגיים של משרד החינוך כפי שנוסחו במסמכים ובניירות העמדה של המשרד המופיעים באתר משרד החינוך ובפרסומי המנהל למדע וטכנולוגיה. בכלל זאת, מסמכי מדניות המשרד לקידום למידה משמעותית והמסמכים השונים להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21. עיקרה של התוכנית היא קידומה של פדגוגיה חדשנית בבתי ספר תוך הטמעת טכנולוגיות מידע ותקשורת. פדגוגיה חדשנית זו היא גישת הוראה ולמידה, שבה התכנים והידע הנלמדים רלוונטיים למציאות המשתנה. ההוראה מותאמת לשונות התלמידים, שוברת מחיצות בין העולם מחוץ לבית הספר לעולם בתוך בית הספר ועושה שימוש ככל שניתן בטכנולוגיה כדי לקדם את תהליכי ההוראה הן ברמה הפדגוגית והן ברמה הארגונית. במקביל לידע ולפדגוגיה החדשנית, התלמידים אשר ישתמשו בטכנולוגיות מידע ותקשוב ירכשו מיומנויות רלוונטיות לתפקוד מיטבי בחברת המידע בה הם חיים (מיומנויות המאה ה-21).

 

 

 

 

למידה משמעותית

 

 

 

 

יעד מרכזי של משרד החינוך לשנים הקרובות הינו שיפור התהליך החינוכי ובניית תהליכי הוראה ולמידה משמעותיים ללומד לאורך כל הרצף החינוכי. לפיכך נביא תיאור קצר הלקוח מתוך מסמך משרד החינוך אודות למידה משמעותית וחיוניותה למערכת החינוך. דברים אלו יהוו את נקודת המוצא לתוכנית תקשוב החינוך ברמת גן ושל בניית מוקדי החדשנות שיתוארו בהמשך.

 

 

 

 

  ערכים אישיים וחברתיים.

 

 

 

התהליך החינוכי מכוון להעניק לתלמידים תחושת צמיחה, ערך ומסוגלות, הצלחה ומימוש אישי, חווית גילוי ומענה לסקרנותם, ולפתחם כאנשים פעילים המשתלבים בחברה ותורמים לה. כדי שהתהליך ישיג את מטרותיו, על מערכת החינוך לחתור ולאפשר למידה משמעותית לאורך הרצף החינוכי, תוך הבטחת האיזון הנדרש בין המכוונות לפרט לבין המחויבות לחברה, בין מדידה לבין למידה, בין התהליך לבין התוצר, בין הוראת   ה"מה" לבין "האיך" ובין המובנה לבלתי מובנה.

 

 

 

למידה משמעותית היא זו בה התלמיד מעורר שאלות, מאתר מקורות מידע, מעבד מידע ויוצר ידע חדש הרלבנטי לו ולתכנית הלימודים. תהליך הלמידה מזמן חווית צמיחה קוגניטיבית, רגשית וחברתית.

 

 

 

 

למידה משמעותית היא למידה הרלוונטית לחייהם של התלמידים ונוגעת במרב נימי נפשם, תוך שהיא מערבת היבטים מגוונים של התנסויות שכליות, רגשיות, גופניות, אומנותיות, יצרניות ואחרות. למידה זו מזמנת פיתוח חשיבה; העמקה בנושאים שמעניינים את הלומדים ועונים לצרכיהם; התנסויות ופעילויות לבד ובצוות. למידה משמעותית מעודדת מצוינות ומיצוי פוטנציאל אישי, לצד התפתחות רגשית, רוחנית וערכית.

 

 

 

הלמידה מתרחשת במרחבים שונים בבית הספר ומחוצה לו: בכיתה, בחצר ביה"ס, בקהילה, באתרים שונים ברחבי הארץ ובמרחב הדיגיטאלי. מושאי הלמידה רבים ומגוונים וכוללים: ערכים, מושגים, מיומנויות, עקרונות, תהליכים, רעיונות. הלמידה מקיפה תכנים בתחום המורשת והתרבות הלאומית והעולמית ומיומנויות מדעיות וטכנולוגיות, הנדרשות לתפקוד במאה ה-21.

 

 

 

 

 

 

 

 

ערך: הנלמד נתפס על ידי הלומד כמאתגר, כמעורר סקרנות, כבעל ערך וכתורם לו ולחברה.

 

 

 

 

מעורבות: הלומד פעיל בתהליך הלמידה, מפתח הבנה מעמיקה, ומבנה את הידע.

 

 

 

 

רלוונטיות: הלמידה מותאמת למאפייני הלומד וצרכיו בעולם מתחדש ומשתנה, מסתמכת על ידע קיים ומתקשרת   לתכנית הלימודים, לעולם המושגים, לתחומי העניין ולרגשות של הלומד. הלומד חש שהנלמד נותן מענה לצרכיו השונים: האינטלקטואליים, הרגשיים, החברתיים והפיסיו-מוטוריים; הוא יכול ליישם את הנלמד לצרכיו ברמה העיונית ובחיי היום יום."

לינקים בפוטר
דלג על לינקים בפוטר
nagish
עבור לתוכן העמוד