פורטל החינוך עיריית רמת גן
פורטל החינוך עיריית רמת גן
גודל טקסט

מבדקים ומיפויים

  טבלה לריכוז ממצאים ממבדקים
  מבדקים ומיפויים במתמטיקה - מצגת
  דוגמאות למיפויים - כיתות ג'
  דוגמאות למיפויים - כיתות ד'
  דוגמאות למיפויים - כיתות ה'
  מבדקי אמצע שנה - כיתות ג'
  מבדקי אמצע שנה - כיתות ד'
  מבדקי אמצע שנה - כיתות ו'
  מיפוי לפי מבדקי "תפנית" - כיתות א'
  מיפוי לפי מבדקי "תפנית" - כיתות ב'
  מיפוי לפי מבדקי "תפנית" - כיתות ג'
  מיפוי לפי מבדקי "תפנית" - כיתות ד'
  מיפוי לפי מבדקי "תפנית" - כיתות ה'
  מבדק סוף שנה – כיתות א'
  מחוון סוף שנה – כיתות א'
  מיפוי סוף שנה – כיתות א'
  מבדק סוף שנה – כיתות ב'
  מחוון סוף שנה – כיתות ב'
  מיפוי סוף שנה – כיתות ב'
  מבדק סוף שנה – כיתות ג'
  מחוון סוף שנה – כיתות ג'
  מיפוי סוף שנה – כיתות ג'
  מבדק סוף שנה – כיתות ד'
  מחוון סוף שנה – כיתות ד'
  מיפוי סוף שנה – כיתות ד'
  מבדק סוף שנה – כיתות ה'
nagish
עבור לתוכן העמוד