פורטל החינוך עיריית רמת גן
פורטל החינוך עיריית רמת גן
גודל טקסט

ועדות שיבוץ

שיבוץ תלמידים במסגרת החינוך המיוחד הוא באחריות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה התלמיד מתגורר.

הרכב הצוות:

בצוות יהיו חברים אלה:

  1. מנהל רשות החינוך המקומית או נציגו- יו"ר.
  2. מפקח/י החינוך המיוחד על מוסדות החינוך ברשות
  3. מנהל השירות הפסיכולוגי-חינוכי ברשות המקומית או נציגו יוזמן לישיבות הצוות על-מנת למסור מידע אודות המאפיינים והצרכים של התלמידים המועמדים לשיבוץ ולייעץ לגבי המסגרת החינוכית ההולמת את צרכיהם.

תפקידי הצוות:

  1. לרכז נתונים אודות אפשרויות הקליטה של תלמידים חדשים במסגרות החינוך המיוחד ברשות המקומית.
  2. לשבץ תלמידים למסגרות החינוך המיוחד על-פי החלטת ועדת השמה/ ערר.
nagish
עבור לתוכן העמוד