פורטל החינוך עיריית רמת גן
פורטל החינוך עיריית רמת גן
גודל טקסט

נהלי רישום

סדרי הרישום 

ילדים אשר נולדו בין התאריכים כ"ה בטבת תשע"א, 1.1.2011 - ה' בטבת תשע"ב 31.12.2011, חייבים ברישום לכיתה א' בבתיה"ס הממלכתיים, הממלכתיים–דתיים והמוכרים בהתאם לחוק חינוך חובה. 

מועדי הרישום: 

יום ראשון ב' בשבט תשע"ז (29 בינואר 2017) - יום שישי ב' בשבט (17.2.2017). הנכם מתבקשים להקפיד על ביצוע הרישום במהלך תקופת הרישום. 

תהליך הרישום: 

הרישום לבתי-הספר יתבצע במהלך תקופת הרישום באמצעות האינטרנט בלבד. עם סיום תקופת הרישום, (במהלך חודש מאי), ישובצו התלמידים על-ידי אגף החינוך בעירייה והודעות שיבוץ יישלחו לבתיכם. 

הורים המבקשים סיוע להרשמה באינטרנט, מוזמנים להגיע בכל יום במהלך תקופת הרישום בין השעות: 8:00 – 13:00 לכל אחד מבתי-הספר באשכול אליו הנכם שייכים ולקבל סיוע ממזכירות בית-הספר. 

על הנרשמים במזכירויות בתי-הספר להצטייד באגרת הרישום האישית שנשלחה לבתיכם ובתעודת זהות. 

 

אפשרויות הבחירה: 

באפשרותכם לבחור את הזרם החינוכי שבו ילמדו ילדיכם (ממלכתי, ממלכתי-דתי או בי"ס על-אזורי) וכן את בית-הספר המועדף עליכם במסגרת זו. 

להלן פירוט כל אחת מאפשרויות הבחירה: 

הורים המעוניינים שילדם ילמד בבית-ספר מהזרם הממלכתי יוכלו לדרג את בתי-הספר באשכול אליו הנכם שייכים לפי סדר העדפותיכם, חובה לדרג את כל בתיה"ס שבאשכול, לא ניתן לבחור פעמיים באותו בית ספר. 

הורים המעוניינים שילדם ילמד בבית-ספר מהזרם הממלכתי-דתי, יוכלו לבחור באחד מבתיה"ס הבאים: 

 • אושא-יחד -  לחינוך משותף דתיים, חילוניים ומסורתיים 
 • מורשת משה – תורני מדעי - בכל שכבה כיתת בנים וכיתת בנות 
 • הרא"ה – בי"ס תורני עם אוריינטציה סביבתית לבנות בלבד 
 • שלום – בי"ס תורני לבנים בלבד 

מערכת החינוך ברמת-גן מאפשרת לימודים גם במסגרות על-אזוריות לפי הפירוט להלן: 

 • בי"ס זומר לחינוך וולדורף (אנתרופוסופי) 
 • בי"ס נטעים לחינוך סביבתי 

הרישום לבתי-ספר אלו מותנה באישור הנהלת בית-הספר העל-אזורי ובאישור אגף החינוך.

 

 

בחירה בבית ספר על אזורי, מחייבת לדרג תחילה את העדפותיכם מבין בתי-הספר הממלכתיים (סעיף א'), ולציין גם את בחירתכם באחד מבתי-הספר העל-אזוריים. 

בנוסף לכך, במהלך הרישום באינטרנט, תתבקשו למלא בקשת העברה, שתובא לדיון בפני ועדת העברות עירונית באגף החינוך. הועדה תדון בבקשתכם לרישום לבית-ספר על אזורי. 

שינוי כתובת המגורים 

שינוי כתובת המגורים בתוך העיר: 

במקרה של מעבר דירה עליכם לעדכן את כתובתכם ביחידת הרישום של בתי-הספר, מחלקת החינוך היסודי, עיריית רמת-גן, רח' ביאליק 76, טל: 03-6753370 (אריאלה אמיתי) 

בעת הפניה נא להצטייד במסמכים הבאים: 

 • חוזה דירה ושובר תשלום ארנונה. 
 • תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת מגורים מעודכנת. 

רישום תלמידים חדשים בעיר: 

הורים לתלמידים חדשים שהגיעו לעיר נדרשים להכניס את פרטי ילדיהם למאגר השמות העירוני, במח' החינוך היסודי - עיריית רמת-גן, רח' ביאליק 76
טל: 03-6753370 (אריאלה אמיתי), 03-6753371 (שרון יחזקאל) 

בעת הפניה נא הצטיידו במסמכים הבאים: 

 • טופס ביטול רישום בעיר מגוריכם הקודמת. 
 • תעודות זהות של שני ההורים ובהן כתובת מעודכנת. 
 • חוזה דירה ושובר תשלום ארנונה. 
nagish
עבור לתוכן העמוד