פורטל החינוך עיריית רמת גן
בר עליון
דלג על בר עליון
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

אחזקת מתקני ספורט

אחזקת מתקני ספורט (הגדל)

בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך, בתי הספר מחויבים לבדוק את מתקני הספורט באופן שוטף ולפני כל פעילות. 

על פי מדיניות הניהול העצמי, התקלות השוטפות והבטיחותיות המתגלות במהלך השנה, מטופלות ע"י בתי הספר ומתקציבם. במקרים של סכנה בטיחותית, אין להשתמש במתקן.  

בתי הספר יודיעו על כך בשלט כתוב ויסגרו את המקום באמצעות סרט סימון או כל אמצעי אחר שימנע אפשרות להתקרב למתקן עד להסרת המפגע. 

לאחר סיום שנת הלימודים ולקראת פתיחת שנה"ל הבאה, מבצעת המחלקה לספורט ביקורת בטיחות שנתית במתקני הספורט במוסדות החינוך. 

הביקורת מבוצעת באמצעות חברה מקצועית, המפיקה דוח ליקויים לכל מוסד חינוכי. 

המחלקה לספורט מטפלת בליקויים הדחופים העולים מדו"ח הביקורת, באמצעות תב"ר ייעודי לנושא. 

דו"ח הליקויים המפורט, כולל הליקויים שלא טופלו ע"י המחלקה לספורט, יימסר לבתי הספר שיטפלו בהם מתקציבם. מקרים חריגים כגון עבודות פיתוח – יידונו באופן פרטני.
nagish
עבור לתוכן העמוד