פורטל החינוך עיריית רמת גן
פורטל החינוך עיריית רמת גן
גודל טקסט

תפקיד הרכז

הרכז מופקד על הפעלת התכנית החינוכית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית בכיתות י'-י"ב. הרכז חבר בצוות לחינוך חברתי-קהילתי בבית הספר שבהובלת הרכז לחינוך חברתי-קהילתי.

 • מופקד על גיבוש התכנית החינוכית שתלווה את ההתנסות המעשית.
 • אחראי על ההנחיה ועל הליווי של צוות המורים להפעלת התכנית על רבדיה הערכיים, הרגשיים והארגוניים, בשיתוף היועץ וגורמים נוספים.
 • מפעיל השתלמות מוסדית קבועה לצוות החינוכי בשיתוף היועץ והרכז החברתי-קהילתי.
 • מקדם את מערך ההנחיה והליווי של התלמידים במקומות ההתנסות המעשית.
 • מתכנן ובונה מערך למיון התלמידים ולשיבוצם בתיאום עם מנהל ההתנדבות הרשותי ועל-פי נוהל הסדרה ואישור מקומות ההתנסות המעשית.
 • מאתר ומאשר מקומות להתנסות מעשית בבית הספר ובקהילה בעזרת מנהל ההתנדבות הרשותי או רכז ההתנדבות הרשותי בחינוך או רשות החינוך הרשותית.
 • תומך ביוזמות של תלמידים ומאפשר את מימושן בקהילה.
 • בונה מערך למעקב, לפיקוח ולהערכה בית ספרית בשיתוף עם מקומות ההתנסות המעשית.
 • יוזם אירועים, בשיתוף עם מנהל ההתנדבות הרשותי, להערכה ולתגמול התלמידים כגון: טקסים, הפקת תעודות הערכה, אירועי תרבות וטיולים, אירועים בשיתוף הורים, פרסום ומתן ביטוי פומבי לתכנית ולפעילויותיה.
 • בונה דרכי תקשורת בין הצוות החינוכי לבין הרכזים במקומות ההתנסות בקהילה (בתנועות נוער, במרכזים קהילתיים, במתנ"סים, במועדוניות, בארגונים וולונטריים וכדומה).
 • מתכנן את תכנית ההכשרה וההדרכה של התלמידים במהלך ההתנסות המעשית בתיאום עם מקומות ההתנסות.
 • אחראי על תיעוד, משוב והערכה להפקת לקחים מהתכנית.
nagish
עבור לתוכן העמוד