פורטל החינוך עיריית רמת גן
פורטל החינוך עיריית רמת גן
גודל טקסט

ועדת ערעורים

ועדת הערעורים תדון בבקשות מנומקות. 

רק לאחר שבוצע רישום התלמיד/ה לתיכון, ניתן לפנות לועדת ערעורים באגף החינוך, רח' ביאליק 76 רמת-גן, טל' 03-6753350, פקס' 03-6753255.

מועד אחרון להגשת בקשות הוא 30.4.2017. 

נוהל פנייה לועדת ערעורים: 

  • יש לצרף מכתב אישי המנמק את סיבות הבקשה. 
  • צילום תעודות כיתה ז', כיתה ח' - שליש א' ושליש ב'.
  • איבחונים רלונטים. 
  • צילום כרטיס תלמיד עם חותמת הרישום לתיכון.

 תשובות לבקשות הערעורים ימסרו רק לאחר ה-1.7.2016

 

שום בקשה לא תידון בועדת ערעורים ללא אישור רישום על פי המלצת הצוות בביה"ס היסודי. זהו תנאי ראשוני להגשת הבקשה לועדה.

nagish
עבור לתוכן העמוד