פורטל החינוך עיריית רמת גן
בר עליון
דלג על בר עליון
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

מטרות ויעדים

המטרות לשנת הלימודים תשע"ט

 • העצמת קבוצת הפורום החברתית כמנהיגות מובילה בבתי הספר.  
 • הקניית מיומנויות המאה ה-21 בדגש על כלים ללמידה ועבודה תקשורתית, שיתופית וחדשנית. 
 • הטמעת ערכים בתחומי הדעת בכל בתי הספר.  
 • העלאת אחוזי הגיוס לשירות משמעותי בצה"ל ולשירות אזרחי. 
 • הטמעת תכנית הליבה בתחום הטיולים להכרת הארץ. 
 • הטמעת הנושא השנתי לשנה"ל תשע"ט - 50 שנה לאיחוד ירושלים. 

היעדים הנגזרים לשנת הלימודים תשע"ט 

 • חיזוק מעמד בעלי התפקידים בבתי הספר כסוכני שינוי משמעותיים לקידום הלמידה המשמעותית. 
 • ליווי היישום של תכנים ערכיים בשגרת אורח החיים המוסדי ובכלל, תוך שילוב ערכים בתחומי הדעת השונים באופן אינטגרטיבי ברמה מוסדית. 
 • הפעלת תכנית מערכתית לקידום אקלים מיטבי וללקיחת אחריות חברתית לצמצום אלימות והתנהגויות סיכון. 
 • הובלת תהליכי עומק לקידום חינוך ערכי ואזרחי. 
 • ליווי היישום של התכנית לקידום התפתחות אישית ומעורבות חברתית. 
 • העשרת התכנים של שיעורי חינוך והפעלות חינוכיות, כדי לעודד יזמות חברתית והפנמת ערכים מובילים בנושא - "טיפוח והעצמת מנהיגות בקרב בני הנוער". 
 • תכניות העשרה וחשיפת התלמידים בפני קבוצות העוסקות בהכנה לצה"ל במטרה להגדיל את אחוז המתגייסים לשירות משמעותי. 
 • קיום ערבי הורים בבתי הספר בנושא - "לקראת גיוס". 
 • הכשרת צוות המחנכים בנושא הכנה לצה"ל. 
 • קיום כנס חשיפה של מקומות ההתנסות בתחילת שנת הלימודים בפני פורום החינוך החברתי והמחנכים. 
 • הגדלת המוטיבציה למעורבות ולהתנדבות חברתית-קהילתית בקרב תלמידים בכיתות יא'-יב'. 
 • הקמת ועדת היגוי בית ספרית, שותפויות ודרכי עבודה בניהול מתנדבים. 
 • דרכי משוב ובקרה רשותית אחר היישום של ניהול מתנדבים בבתי הספר. 
nagish
עבור לתוכן העמוד