פורטל החינוך עיריית רמת גן
פורטל החינוך עיריית רמת גן
גודל טקסט

תכנון אסטרטגי ובקרה

"חינוך מוכוון יעדים מונחה תוצאות"
 
תהליכי התכנון והבקרה מהווים חלק מרכזי בתהליכי הניהול של מערכת החינוך בר"ג.

נתונים, מידע וידע מהווים בסיס לתכנון ולקבלת החלטות מושכלות ברמה המערכתית וברמה המוסדית, לטווח קצר ולטווח הארוך, ועל כן מהווים מנוף לקידומה של המערכת החינוכית.

מחלקת התכנון והבקרה עוסקת בבחינה ובבקרה של מידת יישום המדיניות החינוכית והעמידה ביעדים בתחומים השונים.

יעדים

צוות המחלקה

פרויקטים מיוחדים

nagish
עבור לתוכן העמוד