פורטל החינוך עיריית רמת גן
פורטל החינוך עיריית רמת גן
גודל טקסט

איתור גן ילדים לפי כתובת

 

רשימת הגנים המופיעה להלן נכונה לשנת הלימודים תשע"ז בלבד. ייתכנו שינויים במבנה הפיזי של הגן ובגילאי הגן בשנת הלימודים הבאה. כמו כן, ייתכנו שינויים באזורי הרישום ובזרם החינוכי.

  

 

ממשלת ישראל קיבלה החלטה להרחבת חוק חינוך חינם לגילאי 3-4. אנו נמצאים בשנה החמישית ליישום החוק.

שיבוץ ילדי שנתון זה, הינו על בסיס מקום פנוי ברחבי העיר לאחר שיבוץ גילאי 5 ו-4. יתכן ולא ימצא שיבוץ לכלל ילדי גילאי 3 באזור הרישום. 

  • כל המידע להלן הינו מידע המעיד על הכלל ועל ההתנהלות בשנים קודמות.
  • אזורי הרישום נתונים לשינויים מעת לעת.
  • השיבוצים בכל שנה ושנה בפועל נעשים על פי שיקולים הקשורים להיצע הילדים בסביבה באותה שנה ואין באמור לעיל כדי לחייב את העירייה בשיבוץ כלשהו.
  • פתיחת צהרון בגן מותנית במספר הנרשמים ובשיקולים של מפעלי בית עמנואל.

עיריית רמת-גן שומרת לעצמה את הזכות לשינויים.

ט.ל.ח 

מפת פריסת הגנים תשע"ז

בית חינוך משותף לדתיים, חילוניים ומסורתיים

nagish
עבור לתוכן העמוד